وبلاگکد ماوس
وبلاگکد ماوس
زیست شناسی

*همیشه یک ذره حقیقت پشت هر ((فقط یک شوخی بود.))

-یکم کنجکاوی پشت ((همینطوری پرسیدم.))

-قدری احساسات پشت ((به من چه اصلا))

-مقداری خرد پشت ((چه میدونم))

-و اندکی درد پشت ((اشکالی نداره))

هست.....

*به یک جایی از زندگی که رسیدی میفهمی:

-رنج را نباید امتداد داد باید مثل یک چاقو که چیزها را میبرد و از میانشان میگذرد از بعضی

آدمها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی.

بعضی*از درد های کوچک است که آدم مینالد وقتی ضربه سهمگین باشد لال میشوی.

*هستند کسانی که روی شانه هایتان گریه میکنند و وقتی شما گریه میکنید دیگر وجود ندارند.

*هیچوقت توی زندگی به خاطر هیچ کس دست از ارزشهات نکش چون وقتی اون بره فقط تو

می مانی و یک من بی ارزش.

*ممکنه گاهی تو زندگی احساس بیهودگی کنیو فکر کنی که اصلا برای چی زندگی میکنی و

بپرسی هدف من چیه؟

ــاما شکر گزار باش هستند کسانی که عمرشان آنقدر کوتاه بوده که فرصت کافی برای زندگی

کردن نداشته اند.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سی ام آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهبهترین درس ها را در زمان سختی آموختم؛

و دانستم صبور بودن یک ایمان است؛

و خویشتن داری یک عبادت؛

فهمیدم ناکامی به معنای تأخیر است، نه شکست؛

و خندیدن یک نیایش است ...

آرام باش، توکل کن، تفکر کن؛

سپس آستین ها را بالا بزن؛

آنگاه دستان خداوند را می بینی؛

که زودتر از تو دست به کار شده است ...
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سی ام آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهقطعه گمشده

 

اثر شل سيلور استاين

 

حتما توصیه میکنم این پست رومشاهده نمایید.
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سی ام آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهاسپيروژير : پرسلولي ،‌يوكاريوت ، اتوتروف ( كلروپلاست نواري ) ،‌ آبزي و جزء جلبك هاي سبز مي باشد. اين جلبك ساكن آب هاي شيرين مي باشد. و پيكره آن بصورت كلني مي باشد. همچنين اين جلبك از طريق قطعه قطعه شدن ( نوعي توليد مثل غير جنسي ) و همجوشي ( توليد مثل جنسي ) تكثير مي كند.

ولوكس : پرسلولي ، يوكاريوت ،‌اتوتروف ،‌آبزي و جزء جلبك هاي سبز مي باشد. پيكره اين جلبك بصورت كلني بوده و از يك رديف سلول كلروفيل دار تشكيل شده است. سلول هاي اين جلبك هر كدام داراي دو تاژك به سمت بيرون دارند.

وال كوژپشت : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف و آبزي  مي باشد. وال با داشتن 16 متر طول،  بزرگترين جانور روي زمين مي باشد. چين خوردگي مغز وال بعد از انسان از بيشترين چين خوردگي برخوردار است. همچنين وال به جاي دندان ، چند رديف اندام شانه مانند در دو طرف آرواره هاي بالاي خود دارد.

كرم كدو : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف و جزء كرم هاي پهن نواري مي باشد. اين كرم بصورت انگل در روده انسان زندگي مي كند و مواد غذايي موجود در روده انسان را بصورت مونومر و از طريق پوست ( فاقد دهان و لوله گوارشي )  جذب مي كند.

نشخواركنندگان : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف و جزء پستانداران مي باشد. در اين گروه از جانوران ، دستگاه گوارش براي استفاده از سلولز موجود در مواد غذايي سازگاري پيدا كرده است ( به كمك باكتري هاي تجزيه كننده سلولز ) . معده اين گروه از جانوران شامل سيرابي ، نگاري ، هزارلا و شيردان مي باشد.

ديونه : پرسلولي ، يوكاريوت ،‌ هتروتروف و گياهان گوشتخوار مي باشد. اين گياه با بستن برگ هاي خود به روش بساوش تنجي طعمه خود را به دام مي اندازد.

كرم هاي حلقوي : پرسلولي ،‌ يوكاريوت ، هتروتروف و جزء بي مهرگان مي باشد. بسياري از كرم هاي حلقوي آبزي مي باشند. همچنين گروهي از اين كرم ها بصورت انگل خارجي ( مانند زالو ) مي باشند. از كرم هاي حلقوي مي توان به زالو ، كرم خاكي و نرئيس اشاره كرد.

ستاره دريايي : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف و جزء جانوران از خانواده خارپوستان مي باشند. سيستم گردش مواد در ستاره دريايي بوسيله لوله هاي آبي صورت مي گيرد. در صورت پيوند بافت به  ستاره دريايي ،‌ بافت بيگانه پس زده مي شود.

پلاناريا : پرسلولي ،‌ يوكاريوت ، هتروتروف و جزء بي مهرگان (نوعي كرم پهن) مي باشد. دستگاه عصبي اين كرم شامل بخش مركزي ( مغز بصورت گره عصبي )‌ و دو طناب موازي (شامل اكسون و دندريت) و بخش محيطي شامل اعصاب كوچك منشعب مي باشد. همچنين اين كرم داراي چشم جامي بوده و تنفسي پوستي دارد.

هيدر : پرسلولي ، يوكاريوت ،‌ هتروتروف و چزء كيسه تنان مي باشد. هيدر فاقد سر و مغز مي باشد. دستگاه عصبي از رشته هاي عصبي (شبكه غذايي)  بوجود آمده است. دستگاه گوارشي هيدر بصورت كيسه گوارشي مي باشد. همچنين هيدر در اغلب موارد در آب هاي شيرين زندگي مي كند.

پريمات ها : پرسلولي ، يوكاريوت ،‌هتروتروف و جزء پستانداران مي باشند. در پريمات ها رشد مغز قابل توجه مي باشد. همچنين پريمات ها شامل : لمورها ، ميمون ها و آدميان مي باشند.

مار زنگي : پرسلولي ، يوكاريوت ،‌ هتروتروف و جزء خانواده خزندگان مي باشد. اين مار در تاريكي مطلق به دليل داشتن سوراخ هايي كه در جلوي چشم هاي خود دارد ، مي تواند طعمه خود را شكار كند( تشخيص امواج فروسرخ ).

خفاش : پرسلولي ،‌يوكاريوت ،‌هتروتروف و جزء  پستانداران مي باشد. خفاش با توليد امواج بلند كه قابل شنيدن توسط انسان نيست، با پژواك اين امواج مي تواند تصويري از محيط اطراف خود داشته باشد.

گربه ماهي : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف و جزء ماهي ها  مي باشد. در اين ماهي در خط جانبي خود به خاطر داشتن گيرنده هاي مكانيكي و الكتريكي مي تواند ميدان مغناطيسي بوجود آمده توسط طعمه خود را تشخيص دهد.

مار ماهي : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف و جزء ماهي ها مي باشد. اين ماهي به كمك دم خود كه اندامي حساس به جريان الكتريسيته دارد، با ايجاد يك ميدان الكتريكي ضعيف، در صورت آشفتگي و انحراف در ميدان الكتريكي، مي تواند محيط اطراف خود را تشخيص داد.

استرپتوكوكوس نومونيا : تك سلولي ،‌ پروكاريوت ،‌ هتروتروف و جزء باكتري هاي رشته اي مي باشد. اين باكتري داراي كپسول (ازجنس پلي ساكاريد) بوده و عامل بيماري ذات الريه مي باشد.

سوكيا : پرسلولي ،‌ يوكاريوت ، اتوتروف و جزء گياهان چوبي مي باشد. اين گياه بزرگترين جاندار روي زمين با قطر 7 متر و ارتفاعي بيش از 100 متر مي باشد.

مرغ شهد خوار : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف و جزء پرندگان مي باشد. اين پرنده از شهد برخي از گل ها تغذيه مي كنند. و در عمل گرده افشاني گلها نقش مهمي دارند.

گل نرگس : پرسلولي ، يوكاريوت ، اتوتروف و جزء گياهان علفي چند ساله مي باشد. اين گياه جزء تك لپه ي ها بوده و داراي پياز مي باشد.

گل زنبقپرسلولي ، يوكاريوت ، اتوتروف و جزء گياهان روز بلند چند ساله مي باشد. اين گياه جزء تك لپه ي هاي داراي ريزوم است. 

گياه آگاو (خنجري) : پرسلولي ، يوكاريوت ، اتوتروف و جزء گياهان علفي چند ساله مي باشد. اين گياه در طول عمر خود فقط يك بار گل مي دهد.

اپاسوم : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف و جزء پستانداران كيسه دار مي باشد. نوزاد اپاسوم بطور نارس متولد شده و در كيسه روي شكم مادر قرار مي گيرد.

پلاتي پوس : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف و جزء پستانداران تخم گذار مي باشد. پلاتي پوس كمي قبل از خروج نوزاد از تخم ، تخم ها را درون بدن خود نگه داشته و سپس تخم گذاري مي كند. جنين پس از خروج از تخم توسط غدد شيري ابتدايي موجود در ناحيه شكمي مورد تغذيه قرار مي گيرد.

نوروسپورا كراساپرسلولي ، ‌يوكاريوت ،‌ هتروتروف و جزء قارچ هاي هاپلوئيدي مي باشد. اين قارچ جزء خانواده آسكوميست ها مي باشد. همچنين اين قارچ داراي دو نوع توليد مثل غير جنسي و جنسي مي باشد.

اشريشيا كلاي : تك سلولي ،‌ پروكاريوت ،‌ هتروتروف و جزء باكتري هاي گرم منفي مي باشد. اين باكتري در دستگاه گوارش انسان زندگي كند. همچنين اين باكتري در مهندسي ژنتيك كاربرد دارد.

پلاسموديوم فالسي پاروم : تك سلولي ،‌ يوكاريوت ،‌ هتروتروف و جزء آغازيان مي باشد. اين تك ياخته بصورت انگل وارد گلبول هاي قرمز پستانداران شده و باعث بيماري مالاريا مي شود.

هموفيلوس آنفلونزا : تك سلولي ،‌ پروكاريوت ،‌ هتروتروف و جزء باكتري ها مي باشد. اين باكتري اولين تك سلولي است كه ژنوم آن تعيين توالي شدن است.

سينورابديتيس الگانس : پرسلولي ، ‌يوكاريوت ،‌ هتروتروف و جزء كرم هاي لوله اي مي باشد. اين كرم اولين موجود پر سلولي است كه توالي ژنوم آن كشف شده است.

آرابيدوپسيس : پرسلولي ، ‌يوكاريوت ، اتوتروف و جزء گياهان خانواده كلم ها مي باشد. ژنوم اين گياه نيز توسط دانشمندان كشف شده است.

سيانوباكتري ها : تك سلولي ،‌ پروكاريوت ،‌ اتوتروف جزء باكتري هاي فتوسنتز كننده مي باشد.

برگ متحرك : پرسلولي ، ‌يوكاريوت ،‌ هتروتروف و جزء خانواده حشرات مي باشد. اين حشره به خاطر داشتن ظاهري شبيه برگ گياهان، شانس بقا و توليد مثل زيادي دارد.

براسيكا اولراسه : پر سلولي ،‌ يوكاريوت ، اتوتروف و گونه نيايي ( گياه اوليه ) انواع كلم شامل كلم بروكسل ، كلم بروكلي ، كلم برگ و گل كلم مي باشد. اين گياه جزء گياهان دولپه است.

ببيستون بتولاريا (پروانه شب پرواز فلفلي) : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف و جزء خانواده حشرات مي باشد. اين پروانه به دو رنگ تيره و روشن ديده مي شود.

سهره : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف و جزء خانواده پرندگان مي باشد. اين پرنده داراي 9 گونه بسيار شبيه بوده كه تنها تفاوت آنها در منقارشان مي باشد.

هيراكوتريوم : پرسلولي ،‌ يوكاريوت ، هتروتروف  و يكي از گونه هاي قديمي اسب هاي امروزي  پا كوتاه مي باشد.  

مريكيپوس : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف  مي باشد. اين اسب  گونه اي قديمي از اسب هايي با اندازه بزرگتر از هيراكوتريوم و كوچكتر از اسب هاي امروزي مي باشد.

خرچنگ نعل اسبي : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف مي باشد اين جاندار در سواحل درياها به مدت 225 ميليون سال بدون تغيير باقي مانده است. خرچنگ نعل اسبي بعنوان يك فسيل زنده به حساب مي آيد.

سسك : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف  و جزء پرندگان آواز خوان مي باشد. اين پرنده جهت يافتن حشرات براي تغذيه روي درخت سرو زندگي مي كند.

كشتي چسب : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف  و جزء سخت پوستان دريازي مي باشد. همچنين لقاح اين جانور بصورت داخلي مي باشد. نوزاد اين جانور در ابتدا بصورت آزادانه در آب زندگي مي كند و سپس  به تخته سنگ ها يا تنه كشتي ها چسبيده و بقيه عمر خود را سپري مي كند.

كوكو : پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف  و جزء خانواده پرندگان مي باشد. اين پرنده در لانه ساير پرندگان، تخم گذاري مي كند. جوجه هاي اين پرنده پس از اينكه بطور نارس از تخم خارج مي شوند، تخم هاي پرنده ميزبان را از لانه بيرون مي اندازند.

عنكبوت بيوه سياه :  پرسلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف  و  جزء حشرات مي باشد. در اين جانور يكي از رفتارهاي مشاركتي قابل مشاهده است. بدين صورت كه عنكبوت بيوه سياه نر پس از جفت گيري وارد دهان جانور ماده شده و بلعيده مي شود. هدف جانور نر با اين كار تامين انرژي براي جنس ماده مي باشد.

ويروس موزائيك تنباكو ( TMV ) : اولين ويروس شناسايي شده بوده و عامل بيماري موزائيك تنباكو مي باشد. اين ويروس داراي كپسيد مارپيچي و ماده وراثتي RNA مي باشد. همچنين اين ويروس از طريق ايجاد شكاف در ديواره سلولي گياه باعث آلدوه شدن سلول مي گردد.

آدنو ويروس : ويروس هاي DNA دار با كپسيد چند وجهي مي باشند.

باكتريوفاژ : ويروس هاي DNA داري هستند كه باعث آلودگي در باكتري ها مي شوند. اين ويروس ها داراي كپسيد پيچيده ( چند وجهي با دم مارپيچي ) مي باشند. وظيفه كپسيد در اين ويروس جا دادن ژنوم و وظيفه دم تزريق ماده ژنتيكي به سلول ميزبان مي باشد.

ويروس HIV : ويروسي RNA دار كه باعث آلودگي سلول هاي ايمني بخصوص سلول هاي لنفوسيت T مي شود. اين ويروس عامل بيماري ايدز ( AIDS ) مي باشد. همچنين اين ويروس از طريق مايعات جنسي ، خون آلوده و شير مادر منتقل مي شود.

پريون : ذرات پروتئيني فاقد اسيد نوكلئيك  مي باشد، كه با اتصال به پروتئين هاي طبيعي ديگر سبب تغيير در آنها مي گردند. اين عوامل باعث بيماري هايي  عفوني مثل جنون گاوي مي شوند. البته همه پريون ها بيماري زا نيوده و مي توانند بطور طبيعي در بدن حضور داشته باشند.

ويروئيد : ويروئيدها يا شبه ويروس ها ذرات بيماري زاي هستند كه فقط از RNA تك رشته اي ( بدون كپسيد ) ساخته شده اند. اين عوامل اغلب موارد باعث بيماري در گياهان مي گردند.

متانوژن ها : تك سلولي ، پروكاريوت ، هتروتروف و جزء  آركي باكتري ها مي باشند. اين گروه بيشتر در محيط هايي مثل مرداب ها زندگي كرده و گاز متان( گاز مرداب )  توليد مي كنند.

ترموفيل ها : تك سلولي ، پروكاريوت ، اتوتروف ( شيميوسنتز كننده ) و جزء آركي باكتري ها مي باشند. اين گروه از آركي باكتري ها در آب هاي داغ زندگي كرده و از مواد گوگرد دار انرژي كسب مي كنند.

هالوفيل ها : تك سلولي ، پروكاريوت  و جزء آركي باكتري ها مي باشند. اين گروه بيشتر در آب هاي شور ( 15 تا 20 درصد نمك ) زندگي مي كنند.  

باكتري هاي گوگردي سبز : تك سلولي ، پروكاريوت ، اتوتروف و بي هوازي مي باشند. اين گروه از باكتري ها از تركيبات گوگردي به عنوان منبع الكترون براي عمل فتوسنتز استفاده مي كنند.

باكتري هاي گوگردي ارغواني : تك سلولي ، پروكاريوت ، اتوتروف و بي هوازي مي باشند. . اين گروه از باكتري ها از تركيبات گوگردي به عنوان منبع الكترون براي عمل فتوسنتز استفاده مي كنند.

باكتري هاي غير گوگردي ارغواني :  تك سلولي ، پروكاريوت و اتوتروف  مي باشند. اين گروه از باكتري ها از تركيبات آلي مانند اسيدها و كربوهيدراتها به عنوان منبع الكترون استفاده مي كنند.

سيانوباكتري ها : تك سلولي ، پروكاريوت  و اتوتروف  مي باشند. اين گروه از باكتري ها از آب به عنوان منبع الكترون استفاده كرده و اكسيژن موجود در جو اوليه زمين توسط اين گروه توليد شده است. همچنين اين باكتري ها در اغلب  موارد به هم چسبيده و به شكل رشته اي قابل مشاهده هستند. سيانوباكتري ها همچنين قادر به تثبيت ازت مي باشند.

نيتروباكتر و نيتروزوموناس : تك سلولي ، پروكاريوت  و اتوتروف ( شيميواتوتروف ) مي باشند. اين گروه از باكتري ها در خاك زندگي مي كنند و در عمل شوره گذاري نقش دارند.

استرپتومايسز: تك سلولي ، پروكاريوت ، هتروتروف  و جزء باكتري هاي رشته اي مي باشند.محل زندگي اين باكتري ها در خاك بوده و نيمي از آنتي بيوتيك ها توسط اين گروه ساخته مي شوند.

ريزوبيوم: تك سلولي ، پروكاريوت ، هتروتروف  و جزء باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن مي باشند. معمولا اين باكتري ها در روي غده هاي روي ريشه گياهان تيره پروانه داران ( سويا ، لوبيا و يونجه ) زندگي مي كنند.

مايكوباكتريوم توبركلوسيز : تك سلولي ، پروكاريوت ، هتروتروف  و جزء باكتري هاي گرم مثبت مي باشد. اين باكتري  باعث ايجاد بيماري سل مي گردد.

پروپيوني باكتريوم آكنس : تك سلولي ، پروكاريوت و هتروتروف  مي باشد. اين باكتري كه مولد جوش صورت مي باشد، در غده هاي چربي موجود در پوست رشد مي كند.

كورينه باكتريوم ديفتريا : تك سلولي ، پروكاريوت ،  هتروتروف  و جزء باكتري هاي گرم مثبت مي باشد. اين باكتري بيشتر در گلو رشد كرده و باعث بيماري ديفتري مي شود.

استافيلوكوكوس اورئوس :  تك سلولي ، پروكاريوت ،  هتروتروف  و جزء باكتري هاي گرم مثبت هوازي  مي باشد. اين باكتري با توليد سم ( توكسين ) باعث مسموميت هاي شايع غذايي مي شود.

كلستريديوم بوتولينم : تك سلولي ، پروكاريوت ،  هتروتروف  و جزء باكتري هاي گرم مثبت  بي هوازي  مي باشد. اين باكتري با توليد توكسين ( سم ) در غذاهاي كنسرو شده باعث بيماري بوتوليسم مي شود. در اين بيماري فرد با علائم دوبيني و فلج شدگي مشاهده مي گردد. مبتلايان ابن بيماري در اثر ناتواني در تنفس مي ميرند.

كلاميدوموناس :  تك سلولي ، يوكاريوت ،  اتوتروف  و جزء جلبك هاي تاژك دار مي باشد. اين جلبك جزء آغازياني است كه هم توليد مثل جنسي و هم توليد مثل غير جنسي دارد.

كاهوي دريايي : پرسلولي ، يوكاريوت ، اتوتروف و جزء جلبك هاي تاژك دار دريازي مي باشد. روش توليد مثل اين جلبك به صورت تناوب نسل صورت مي گيرد.

آميب : تك سلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف و جزء آغازيان برخوردار از پاي كاذب مي باشد.محل زندگي آميب ها در آب هاي شيرين ، آب هاي شور و خاك هاي مرطوب مي باشد. همچنين آميب ها عامل بيماري اسهال خوني در انسان مي باشند. روش توليد مثل آميب ها فقط بشكل غير جنسي ( ميتوز ) مي باشد.

روزنداران : تك سلولي ، يوكاريوت ، هتروتروف و جزء آغازيان برخوردار از پاي كاذب مي باشد. اين آغازيان دريازي داراي پوسته اي محكم آهكي و سوراخ دار مي باشند. اين گروه از آغازيان بيشتر بصورت چسبيده به ماسه ها و بدن جانداران آبزي مشاهده مي گردند. شكل ظاهري روزنداران شبيه حلزون ها مي باشد.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سی ام آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهمراحل

۱. یک شعار برای خود انتخاب کنید و هر روز آنرا برای خودتان تکرار کنید.

2. یاد بگیرید که نظر شما تنها نظری است که اهمیت دارد. افکار و نظرات بی اهمیت دیگران را کنار بگذارید. فقط خودتان هستید که باید واقعیت زندگی را برای خود آشکار کنید.

3. در محل کار، مدرسه یا خانه نظرات خود را بیان کنید. وقتی در ارتباطات خود با دیگران مطیع و سلطه پذیر نباشید آنوقت به خود و نظراتتان اعتماد و اطمینان پیدا می کنید.

4. همه چیز را امتحان کنید حتی اگر ندایی در ذهنتان بگوید که ممکن نیست. حتی کوچکترین پیروزی ها می تواند به شما اعتبار ببخشد و باعث شود دفعه بعدی که با یک مشکل یا هدف روبه رو شدید بیشتر به خودتان اعتماد کنید.

5. رفتارهای دفاعی را کنار بگذارید. وقتی به خودتان می گویید که نمی توانید به یک هدف خاص در زندگیتان برسید، قبل ازاینکه حتی تلاشی کرده باشید اجازه می دهید که شکست بخورید. پس این رفتارها را کنار بگذارید و همیشه متضاد این را به خودتان دیکته کنید.

6. دور و برتان را با افرادی پر کنید که تحسینشان می کنید. وقتی با کسانی هستید که افراد موفقی هستند بیشتر می توانید خودتان را باور کنید. از این افراد کمک بخواهید تا به شما نشان دهند که چطور برای رسیدن به اهدافشان تلاش کرده اند.

7. برای خودتان هدف تعیین کنید. وقتی هدف داشته باشید کنترل در دستان شماست.

8. باید تشخیص دهید که چه موقع به هدفتان می رسید تا به بالا بردن اعتماد به نفستان کمک کند.

9. دلیل شکستتان را پیدا کنید. برای هر کسی پیش می آید که نتواند به هدفی دست پیدا کند اما اگر از شکست هایتان درس بگیرید احتمال موفقیتتان بیشتر می شود.

10. برای قضاوت درمورد موفقیتتان انتظارات واقع بینانه داشته باشید. قبل از اینکه برای دویدن آمادگی جسمانی لازم را پیدا نکرده باشید نباید از خودتان توقع داشته باشید که بتوانید 4 کیلومتر را بدوید.

11. به انتقادات گوش دهید اما اجازه ندهید متقاعدتان کند که کمتر از آن چیزی هستید که واقعا هستید. بعضی منتقدان برای بزرگ تر جلوه دادن خودشان دوست دارند شما را خرد کنند اما خیلی های دیگر هم هستند که توصیه های انتقادی بسیار خوب در اختیارتان می گذارند که به کمک آن می تواند خودتان را ارتقاء دهید.

12. وقت و انرژیتان را به دیگران اختصاص دهید. وقتی اینکار را می کنید، فیدبک مثبت از طرف مقابل دریافت می کنید و احترام آنها را به دست می آورید. با این روش خودتان هم کم کم احترام بیشتری برای خودتان قائل خواهید شد.

13. خودتان را باور کنید تا بهترین باشید.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سی ام آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهبگذار تا شیطنت عشق ، چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید ، هرچند معنایش جز رنج و پریشانی ، نباشد اما کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل نکن


اگر یه روزی خواستی ، کسی را در قلبت جای دهی ، سعی کن که فقط یک نفر باشد . به او بگو : تو را بیشتر از خودم و کمتر از خدا دوست دارم ؛ زیرا به خدا اعتقاد دارم و به تو نیاز دارم ....................

اگر انسان ها در طول عمر خویش ، میزان کارکرد مغزشان یک میلیونیوم معده شان بود ؛ اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت.................روزگاریست که شیطان فریاد میزند کجاست آدمی ، که من بر او سجده کنم .

از تو که حرف می زنم ، همه ی فعل هایم ماضی اند ، حتّی ماضی بعید . ماضی خیلی خیلی بعید کمی نزدیک تر بنشین ، دلم برای یک حال ساده تنگ شده ...
در شگفتم که سلام ، آغاز هر دیداریست ، ولی در نماز پایان است . شاید بدین معناست ،که پایان نماز ، آغاز دیدار است .ترجیح میدهم با کفشهایم راه بروم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفشهایم فکر کنم .

این روزها که جرأت دیوانگی کم است. بگذار باز هم به تو برگردم. بگذار دست کم. گاهی تورا به خواب ببینم. بگذار در خیال تو باشم. بگذار... بگذریم...نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهزیست اولویت اول و دوم و سوم برای هر داوطلب تجربیه.واقعا خیلی خیلی مهمه ها!! وبرای رتبه خوب آوردن هم شرط لازمه هم شرط کافی.تا جایی که من می دونم(شایدم اطلاعاتم ناقص باشه) برای زیر 100 شدن زیست بالای 90 خیلی به درد میخوره و برای زیر 1000 شدن هم یه چیزی بالاتر 70 یا 75 خیلی کمک می کنه.
اگه یه نفر تو زیست 10 درصد از شما عقب بیفته اگه تو اختصاصی های دیگه تو هر کدوم 5 ، 6 درصد جلو بیفته تا جایی که من می دونم به طور کلی از شما عقب میفته. هدفم از گفتن این حرفا اینه که زیست خیلی مهمه
.
از طرف دیگه اگه یکی زیست رو خیلی خوب بلد باشه علاوه بر جلو افتادن از لحاظ درصد می تونه وقت اضافه بیاره و فیزیک و ریاضی رو بالا بزنه


2
.چیکار کنیم زیست خوار شویم!!!!!؟؟
برای اینکه زیست رو بالا بزنید چند تا نکته رو بهتره در نظر داشته باشین:
الف)مطالب حفظی رو باید فول فول باشید.مثلا سه فصل آخر زیست پیش(با کمی چاشنی اغراق) فقط یه نکته داره و اونم اینه که تا می تونید حفظ کنید!! پس تو زیست باید حفظیاتتون خوب باشه تا بتونید یه سری سوالای کاملا حفظی رو جواب بدید
.

ب)تست طراحی کنید.این یه روش خیلی عالیه که در ابتدای کار شاید یه کم مشکل به نظر برسه ولی به تدریج عادت می کنید.این کار برای سریع زدن و خوب زدن زیست خیلی جواب میده. چون تو طراحی تست شما دنبال گزینه های غلط می گردید که این باعث میشه گزینه های غلط براتون آشنا باشه و سر آزمون اونا رو راحت تر تشخیص بدید
.
تست هایی که طراحی می کنید ترجیحا ترکیبی و خیلی مفهومی باشن.مثلا وقتی سوال از یکی از فصل های سال دوم طرح می کنید گزینه هاش رو از فصل های دیگه دوم و سال سوم و پیش هم بیارید
.
مثلا به این تست ها توجه کنید
:
1-اولین دریچه قلبی ملخ متناظر با کدام قسمت لوله گوارش است؟(ترکیب گردش خون با گوارش)

2-
جانداری که کیسه معدی دارد......(گوارش سال دوم)
الف)طناب عصبی شکمی ندارد(اعصاب سال سوم)
ب)می تواند دفاع اختصاصی داشته باشد(ایمنی سال سوم)
ج)گیاه خوار است (گوارش سال دوم)

ج)مواظب قیدها باشید.یکی از چرت و پرت ترین سوال های کل کنکور!!! همین سوال های اغلب، همه، برخی و .... هست که الحمدلله سال 89 خیلی کمتر از سال 88 بود. ولی بالاخره سواله دیگه و باید از همین اول باهاشون کنار بیایید و خوب یادشون بگیرید. یهترین روش هم اینه که برای قیدهای "اغلب" (که بیشتر بهشون گیر داده میشه) استثنا پیدا کنید اگه تونستید خودتون یا با کمک معلمتون، البته کتاب همایش زیست شناسی از  انتشارات دریافت کار رو براتون آسون کرده که قسمتی از کتاب هم توی سایت برای دانلود گذاشته شده قبلا
مثلا من هیچ وقت این جمله رو حفظ نکردم که "اغلب باکتری ها دیواره دارند" چون من یه باکتری می دونستم به اسم "مایکو باکتری" که دیواره نداشت.!!!!

3
.کجا مهمه،کجا به درد نمی خوره؟؟
!!
به ترتیب فصل ها می گم براتون

فصل 1 و 2 سال دوم: این دوتا فصل از یه لحاظ خیلی مهم هستن ولی از یه لحاظ اصلا مهم نیستن.از این لحاظ مهم هستن که پایه خیلی از سوالا هستن و تو خیلی از سوالا اونم به طور غیر مستقیم به درد می خورن.دلیل کم بودن اهمیت شون هم اینه که سوال مستقیم به اون صورت ندارن.ولی شما در هر حال این دو فصل رو خوب بخونید.
فصل 3و4و5 سال دوم: فصل های عادی رو به مهم هستن و میشه سوالای خوبی ازشون طرح کرد خوب بخونید شون
.
فصل 6 سال دوم: خیلی خیلی خیلی مهمه چون هم حجم فصل زیاده و هم مطالبش سنگینه هم میشه سوالای خوب و سخت ازش طرح کرد کلا به این فشل تا می تونید گیر بدید ضرر نمی کنید
.
فصل 7 سال دوم: اینم مهمه ولی راحته! کل فصل تو سه تا شکل خلاصه شده که خیلی مهم هستن و تقریبا همیشه سوالات با محوریت این سه تا شکل مطرح میشه
.
فصل 8 سال دوم: این فصل متوسط رو به مهمه مطالبش آسونه و راحت میتونید روش تسلط پیدا کنید نگران نباشید طراح هر چقدر هم حرفه ای باشه طرح سوال از این فصل براش آسون نیست چون مطالب سوال ساز زیاد نداره
.
فصل ها 1و2و3و4 سال سوم: بازم مهم هستن و میشه سوالای خوبی ازشون طرح کرد نکته خاصی تو خوندن اونا به نظرم نمی رسه هر جور بخواهد دل تنگت بخوان
!!
فصل 5 سال سوم: مثل فصل 1و2 سال دومه اگه یادتون باشه گفتم که این نوع فصل ها از این لحاظ که پایه هستن و ریشه خیلی از سوالا تو این نوع فصل هاست مهم هستن ولی چون سوال مستقیم ندارن میشه زیاد بهشون گیر نداد فقط یاد بگیرید برای سوالای ترکیبی
.
فصل 6و7 سال سوم: پایه ژنتیک هستن اگه خوب نخونید ممکنه تو ژنتیک لنگ بزنید.این دو فصل معمولا باهم یه سوال مستقیم دارن
.
فصل 8 سال سوم: یکی از مهم ترین فصل های کل دوره دبیرستانه!!!!! حدود 4تا سوال مستقیم (یا گاهی بعضی غیر مستقیم) داره پس کل فصل توپ! و خطرناکیه مواظبش باشین تو این فصل هرچی یاد بگیرین بازم کمه.حتما هم باید اطلاعاتتون فراتر از کتاب درسی باشه.

فصل 9و10 سال سوم: گیاهی هستن دیگه! مبحثی که یه کم سخته و میتونه بچه ها رو خیلی اذیت کنه.این دوفصل رو علاوه بر اینکه خوب می خونید در کنار سایر فصل های گیاهی از سال دوم حتما یه بار مرور کنید.

فصل 11 سوم: بازم از اون فصلایی که مطالبش اذیت کننده نیست(مثل فصل 8 دوم) فقط یه سری مطالب مهم و یه کم مشکل داره که باید اونا رو خوب بخونید.از جمله چرخه ها مثل چرخه فولیکولی و .... و هورمون ها. هورمون ها رو تو این فصل بعد از خوندن یه بار با فصل 4سوم مرور کنید.
فصل 1و2: نکته خاصی به نظرم نمی رسه که بگم ولی خوب بخونید این دو فصل معمولا سوال مستقیم دارن که خیلی هم سخت نیست و می تونید با خوب خوندن اون سوال رو برای خودتون بیمه کنید
.
فصل 3و4 پیش: هر ده سال از این دوفصل به زور یه سوال میاد!!!! منظورم اینه که زیاد مهم نیستن ولی شما بخونید چون ممکنه امسال سوال بیاد و آسون هم باشه
.
فصل5 پیش: واقعا مهمه. سال 87 سه تا سوال مستقیم اومد سال ما هم دقیقا یادم نیست ولی سوال ازش خوب اومده بود.یکی از سوالاش هم مثل فصل 8 سوم کمرشکنه!!!! پس باید تو مباحث محاسباتی این فصل اطلاعاتتون رو از سطح کتاب درسی فراتر ببرید
.
فصل 6و7 پیش: مثل همون فصل 3و4 پیش هستن با این تفاوت که اینن دوتا یه کم مهم تر هستن و میشه یه سوال ازش تو کنکور مطرح کرد.البته طراح هر چقدر هم زور بزنه!!!! نمی تونه سوال خیلی جالبی از این فصل طرح کنه پس دست به دامن مطالب حفظی میشه
.
فصل 8 پیش: باز هم از مهم ترین فصل های پیش رو این فصل وقت بذارید بد نمی بینید.واقعا هم مهمه و هم سخته خوب روش تمرکز کنید و سعی کنید مفهومی تر بخونید و همه جاش رو بفهمید
.
فصل9و10و11: تا می تونید تو این فصل ها از حفظیاتتون استفاده کنید.واقعا هم مهم و پرسوالند و واقعا می ارزه که وقت بذارید و چند بار بخونید.تو این فصل مواظب قیدهای همه، اغلب و ... باشید.
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زاده 

گفتگو با خدا

I dreamed I had an Interview with god

خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی داشتم .

So you would like to Interview me? "God asked."

خدا گفت : پس میخواهی با من گفتگو کنی ؟

If you have the time "I said"

گفتم : اگر وقت داشته باشید .

God smiled

خدا لبخند زد

My time is eternity

وقت من ابدی است .

What questions do you have in mind for me?

چه سوالاتی در ذهن داری که میخواهی بپرسی ؟

What surprises you most about humankind?

چه چیز بیش از همه شما را در مورد انسان متعجب می کند ؟

Go answered ….

خدا پاسخ داد ...

That they get bored with childhood.

این که آنها از بودن در دوران کودکی ملول می شوند .

They rush to grow up and then long to be children again.

عجله دارند که زودتر بزرگ شوند و بعد حسرت دوران کودکی را می خورند .

That they lose their health to make money

این که سلامتی شان را صرف به دست آوردن پول می کنند.

And then lose their money to restore their health.

و بعد پولشان را خرج حفظ سلامتی میکنند .

By thinking anxiously about the future. That

این که با نگرانی نسبت به آینده فکر میکنند .

They forget the present.

زمان حال فراموش شان می شود .

Such that they live in neither the present nor the future.

آنچنان که دیگر نه در آینده زندگی میکنند و نه در حال .

That they live as if they will never die.

این که چنان زندگی میکنند که گویی هرگز نخواهند مرد .

And die as if they had never lived.

و آنچنان میمیرند که گویی هرگز زنده نبوده اند .

God's hand took mine and we were silent for a while.

خداوند دست های مرا در دست گرفت و مدتی هر دو ساکت ماندیم .

And then I asked …

بعد پرسیدم ...

As the creator of people what are some of life's lessons you want them to learn?

به عنوان خالق انسان ها ، میخواهید آنها چه درس هایی اززندگی را یاد بگیرند ؟

God replied with a smile.

خدا دوباره با لبخند پاسخ داد .

To learn they cannot make anyone love them.

یاد بگیرند که نمی توان دیگران را مجبور به دوست داشتن خود کرد .

What they can do is let themselves be loved.

اما می توان محبوب دیگران شد .

learn that it is not good to compare themselves to others.

یاد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند .

To learn that a rich person is not one who has the most.

یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد .

But is one who needs the least.

بلکه کسی است که نیاز کم تری دارد

To learn that it takes only a few seconds to open profound wounds in persons we love.

یاد بگیرن که ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق در دل کسانی که دوست شان داریم ایجاد کنیم .

And it takes many years to heal them.

و سال ها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد .

To learn to forgive by practicing forgiveness.

با بخشیدن ، بخشش یاد بگیرن .

To learn that there are persons who love them dearly.

یاد بگیرند کسانی هستند که آنها را عمیقا دوست دارند .

But simply do not know how to express or show their feelings.

اما بلد نیستند احساس شان را ابراز کنند یا نشان دهند .

To learn that two people can look at the same thing and see it differently.

یاد بگیرن که میشود دو نفر به یک موضوع واحد نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند .

To learn that it is not always enough that they are forgiven by others.

یاد بگیرن که همیشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند .

They must forgive themselves.

بلکه خودشان هم باید خود را ببخشند .

And to learn that I am here.

و یاد بگیرن که من اینجا هستم .

Always

همیشه

اثری از ریتا استریکلند
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهرديف

    كلیه گياهان ذكر شده در كتابهاي درسي زيست شناسي رشتة علوم تجربي

1

آزولا : نوعي سرخس آبزي كه با سيانو باكتر آنابنا ، رابطة همزيستي دارد . آنابنا وظيفة تثبيت نيتروژن را در اين همزيستي دارد و در حفرات برگ شاخه هاي آزولا زندگي مي كند .از اجتماعات همزيستس آزولا – آنابنادر مزارع    برنج به عنوان كود نيتروژندار استفاده مي شود .

2

آلو: گياهي با 48 كرموزوم در هر سلول ( 48= n2 )

3

 آرابيدوپسيس: گياهي كه ژنوم آن به طور كامل توالي يابي شده است .

4

آگاو( خنجري): گياه علفي چند ساله كه در طول عمر خود فقط يك بار گل مي دهد و زندگي آن با رسيدن دانه به پايان مي رسد .

5

آفتابگردان: از گياهان يك ساله گلدار ( نهاندانه) كه از دانة آن براي استخراج روغن استفاده مي شود

6

ابريشم : گياهي با برگ هاي مركب كه داراي حركت شب تنجي است .

7

اقاقيا :  گياهي با برگ هاي مركب كه داراي حركت شب تنجي است.

8

ادريسي: اين گياه در خاك هاي اسيدي گل هاي آبي مي دهد ، در حالي كه در خاك هاي خنثي از نظر اسيديته گل هاي صورتي رنگ توليد مي كند . ( صفت مربوط به رنگ گل در آن تحت تاثير محيط است ، يعني ارثي – محيطي)

9

اطلسي: از همجوشي پروتوپلاستها براي ايجاد گياه دورگ (هيبريد ) اطلسي استفاده مي شود .

10

- اركيده : از گياهان ارزشمند زينتي كه براي تكثير آن از روش كشت بافت استفاده مي شود .

11

انگور ( درخت مو ) : از گياهان چند ساله ي چوبي وبرگ ريز . از هورمون ژيبرلين براي درشت كردن انگورهاي تريپلوئيد ( n3) كه نازايند استفاده مي شود .( انگور تريپلوئيد به دليل نازا بودن ، دانه ندارد ) . از اتيلن به منظور تسريع رسيدگي ميوه ي انگور استفاده مي شود .

12

افرا : از گياهان چوبي چند ساله وبرگ ريز .

13

بلوط: گرده افشاني آن توسط باد صورت مي گيرد . از گياهاني كه ريشة آن ها با بازيديوميست ها رابطة همزيستي دارند .

14

بيد: گرده افشاني آن توسط باد صورت مي گيرد . از گياهاني كه ريشة آن ها با بازيديوميست ها رابطه  همزيستي دارد .

15

بادام زميني : از گياهاني كه ريشه هاي آن ها داراي غده هايي است كه درآن تثبيت نيتروژن رخ مي دهد.

16

براسيكا اولراسه: گونه اي گياهي كه از طريق انتخاب مصنوعي ( زادگيري انتخابي ) ، انواع كلم هاي خوراكي از آن ايجاد شده اند در اين گونه ، روغن خردل كه نوعي تركيب ثانوي براي مقابله با گياه خواران است ، توليد مي شود . از اين گونه كلم گل – كلم برگ – كلم بروكلي – كلم بوكسل ايجاد مي شود .

17

بنت قنسول (بنت كنسول) : از گياهان روز كوتاه (شب بلند ) است.

18

بنفشة آفريقايي: گياهي كه تكثير رويشي آن از طريق برگ آن انجام ميشود

19

برگ بيدي : گياهي كه تكثير رويشي آن از طريق قطعات ساقه صورت مي گيرد .

20

باقلا: از گياهان تيرة پروانه واران كه با  باكتريها ي تثبيت كنندة نيتروژن رابطه ي همزيستي دارند.                                                             

21

برنج:  دانه ي آن مقدار زيادي نشاسته دارد . از طريق دانه تكثير مي شود امروزه به روش مهندسي ژنتيك برنج حاوي ميزان بالاي بتا كاروتن و آهن توليد شده اند كه براي مناطق آسيا كه مردوم با كمبود ويتامين Aو آهن روبرو هستند مناسب است . 

22

پياز: از گياهان دوساله ( تك لپه) كه بخش پياز آن از بخش هاي تخصص يافته براي توليد مثل رويشي است . و حاوي ذخيره ي غذايي است .

23

پنبه :  از گياهاني است كه به وسيلة دانه تكثير مي شود . گونه هاي مختلف پنبه مي توانند با هم آميزش كنند . اگر چه زاده هاي نسل اول آن ها عادي هستند ، اما در نسل دوم مشكل بروز مي كند و دانه ها پيش از جوانه زدن  مي ميرند يا گياهاني ضعيف و ناقص به وجود مي آورند .

24

توتون: از برگ آن در ساخت سيگار استفاده مي شود . از گياهان زراعي كه توسط پلازميد Ti آلوده مي شود

25

 تنباكو: از گياهاني كه از برگ هاي آن به عنوان ماده ي مخدر استفاده مي شود . برگ آن حاوي نيكوتين است . ميزبان ويروس TMV است .

26

تيره ي پروانه واران : تيره اي از گياهان شامل يونجه، شبدر، نخود سويا ، باقلا و... مي شود ريشه ي اين گياهان با باكتري سرده ي ريزوبيوم رابطه ي همزيستي دارند و اين باكتري ها با ايجاد گرهك در ريشه ي اين گيا هان نيتروژن جو را به يون آمونيوم تبديل كرده ودر اختيار گياه ميزبان قرار مي دهند. كشاورزان از اين توانايي ريزوبيوم ها در تثبيت نيتروژن استفاده مي كنند و هر چند سال يك بار در زمين هاي كشاورزي خود گياهاني از اين تيره را مي كارند تا خاك رادوباره از تركيبات نيتروژندار غني سازندپيوستگي بين باكتري و گياه تيره ي پروانه وار شديداٌ اختصاصي است براي مثال باكتري كه در شبدر ايجاد گرهك مي كند نمي تواند در سويا ايجاد گرهك كند حركت پيچش در نوك برگ گياهان پروانه واران ديده مي شود .

27

تيره ي شب بو :تيره اي از گياهان كه تركيبات شيميايي را كه در مجموع روغن خردل ناميده مي شوند توليد مي كنند اين مواد جزء تركيب هاي ثانوي است ، كه اين گياهان را از آسيب گياهخواران در امان مي دارد . مانند تربچه.

28

تيره ي گل ناز : تيره اي از گياهان كه متابوليسم CAM دارند و روزنه هاي آنها در روز بسته ودر شب بازند.

29

تربچه: از گياهان تيره ي شب بو حاوي روغن خردل  ( دفاع ثانوي) است ، اين ماده در واكوئل ذخيره مي شود .

30

جعفري : از گياهان علفي دوساله است .

31

جودوسر (يولاف):گياهي كه فريتزونت در آزمايش خود روي اكسين از آن استفاده مي كرد . در راس گياهچه هاي   جو دوسر اكسين ساخته مي شود كه عامل نور گرايي، آن است .

32

چمن : از گياهاني كه گرده افشاني آن به وسيله ي باد انجام مي شود . در زيستگاه مناسب از طريق توليد مثل رويشي به سرعت پراكنده شده و تعداد فراواني افراد جديد را ايجاد مي كند .

33

خيار : از گياهاني است كه با كمك هورمون ژيبرلين تيمار شده و خيار تريپلوئيد بوجود مي آيد .

34

خزه ها : از گياهان دسته ي خزه گيان كه در زيستگاه مناسب از طريق توليد مثل رويشي به سرعت پراكنده  مي شوندو تعداد فراواني افراد جديد را ايجاد مي كنند از گياهان پست كه داراي سانتريول هستند . براي توليد مثل جنسي به آب سطحي نياز دارند .

35

ديونه: نوعي گياه گوشت خوار ( حشره خوار) كه حركت بساوش تنجي را در هنگام شكار ، انجام مي دهد

36

داوودي:از گياهان چند ساله ي علفي و روز كوتاه كه با نگهداري آن در شرايط مصنوعي در گلخانه ها ، گل آن در طول سال در دسترس است .

37

ذرت:دانه ي آن سرشار از نشاسته است و از آن براي استخراج روغن نيز استفاده مي شود ، از گياهان تك لپه اي كه دانه ي آن حاوي آلبومن است . براي تكثير ذرت از دانه ي آن استفاده مي شود . در هنگام رويش دانه ي ذرت ، لپه ها از خاك خارج نمي شود و اولين برگ آن را در هنگام رويش ابتدايي ، غلاف احاطه مي كند . از گياهان يك ساله و 4C است . با انتخاب مصنوعي روي نوعي ذرت درص چربي آنرا طي چهل نسل از 5درصد به 15درصد رسانده اند .

38

زنبق: از گياهان چند ساله علفي و روز بلند است . تك لپه اي محسوب مي شود .

39

سرخس: از گياهان پست و داراي سانتريول از دسته ي نهانزادان آوندي ، براي توليد مثل به آب سطحي نياز دارند .

40

سيب زميني : بخش خوراكي آن ساقه ي زيرزميني است ، و حاوي مقادير زيادي نشاسته است . از همجوشي پروتوپلاست ها براي ايجاد گياه دو رگ سيب زميني استفاده شده است . در هر سلول آن 48 كروموزوم وجود دارد .(48= n2 )

41

سيب: از گياهان چوبي چند ساله و برگ ريز ، از ژيبرلين براي درشت كردن ميوه هاي نوع تريپلوئيد (n3)آن استفاده مي شود

42

سكويا:درختي با ارتفاع بيش از صدمتر قطر تنه ي بيش از هفت متر كه بزرگترين جاندار روي زمين محسوب مي شود .

43

سويا : از گياهان تيره ي پروانه واران و همزيست با باكتري ريزوبيوم .

44

سرو : از گياهان هميشه سبز ، از بازدانگان كه كنام بنيادي سسك ها مي باشد .

45

شبدر: از گياهان تيره ي پروانه واران ، نمونه اي از آميزش ناهمسان پسندانه در اين گياه يافت مي شود . هنگامي كه دانه ي گرده اي روي كلاله ي مادگي گلي مي نشيند ، الل هاي ژن خودناسازگار در دانه ي گرده و مادگي تعيين مي كند كه لوله ي گرده تشكيل خواهد شد يا نه . اين گياه داراي ژن خود ناسازگار 5اللي است

46

عشقه : گياهي كه روزنه هاي آبي آن در اطراف برگ قرار دارند .

47

قاصد: از گياهاني كه مي تواند به طريق بكر زايي توليد مثل كند

48

كاكتوس :از گياهان متعلق به اقليم گرم وخشك ( بياباني ) كه داراي متابوليسم CAM مي باشند . به منظور سازگاري با محيط زيست خود و كاهش تعرق ، روزنه هاي آن به تعدادكم و فرورفته وجود دارند

49

كاج: از گياهان هميشه سبز و از بازدانگان ، از اين گياه متعلق به اقليم هاي خشك وسرد كه تعداد روزنه هاي آن كم و همان تعدادكم هم فرورفته اند ، رويان آن هشت لپه اي است و دانه آن داراي يك بال است . مسن ترين درخت شناخته شده نوعي كاج است كه 5000سال سن دارد . از گياهاني كه ريشه ي آن با بازيديوميست ها همزيستي دارد ، رويان موجود در دانه ي كاج فاقد برگ هاي روياني است . ماده ي ذخيره ي دانه ي كاج قبل ازلقاح تشكيل مي شود و هاپلوئيد است ، به آن آندوسپرم مي گويند .

50

گل كلم :  متعلق به گونه ي براسيكا الراسه كه از تغيير گل هاي جانبي  گياه اصلي خود به وجود آمده است .

51

كلم بروكلي: متعلق به گونه ي براسيكا الراسه كه از تغيير گل هاي انتهايي  گياه اصلي خود به وجود آمده است .

52

كلم برگ : متعلق به گونه ي براسيكا الراسه كه از تغيير برگ هاي گياه اصلي خود به وجود آمده است.

53

كلم بروكسل: متعلق به گونه ي براسيكا الراسه كه از تغيير ساقه ي گياه اصلي خود به وجود آمده است. 

54

گل مغربي: گياهي كه براي اولين بار پديده ي گونه زايي هم ميهني در آن ديده شد . اين پديده را محققي به نام هوگودوري مشاهده كرد . گل مغربي ديپلوئيد 14كروموزوم ( 14=n2 ) و نوع تتراپلوئيد آن 28كروموزوم دارد .  

55

گلابي: گياهي كه از هورمون ژيبرلين  براي درشت كردن ميوه هاي نوع تريپلوئيد گلابي استفاده مي شود .  

56

- گيلاس : از هورمون اتيلن براي سست كردن ميوه هاي آن استفاده مي كنند تا برداشت مكانيكي آن تسهيل شود .  

57

گل ستاره : از گياهاني كه گرده افشاني آن به كمك حشرات انجام مي شود .

58

گندم : از غلات و گياهان تك لپه اي و داراي آلبومن است ، دانه ي آن سرشار از نشاسته است ، روزنه هاي آبي در آن در انتهاي برگ هاي آن قرار دارند . ميزبان قارچ زنگ گندم است ، دانه ي نوعي گندم پس از گذشت چند هزار سال قدرت جوانه زني خود را حفظ كرده است .  

59

گوجه فرنگي : از گياهاني كه روزنه هاي آبي آن در اطراف برگ هايش قرار دارد ، از اتيلن براي تسريع و افزايش رسيدگي ميوه ي گوجه فرنگي استفاده مي شود ، از گياهاني است كه توسط پلازميد Ti آلوده مي شود ، در صورتي كه دما در طول شب بالا باشد ، بسياري از گوجه فرنگي ها گل نمي دهند .  

60

گياه حساس : گياهي با برگ هاي مركب كه حركت لرزه تنجي در آن ديده مي شود .  

61

لادن : از گياهاني كه روزنه هاي آبي آن ها در حاشيه ي برگ ها قرار دارد .  

62

- لوبيا : از گياهاني كه  با باكتري هاي سرده ي ريزوبيوم رابطه ي همزيستي دارند از حبوبات و دولپه اي فاقد آلبومن از طريق دانه تكثير مي يابند ، دانه ي لوبيا بعد از جوانه زني قلاب تشكيل مي دهند و لپه ها از خاك بيرون مي آيند يعني رشد روزميني دارند، از گياهان يك ساله اند.  

63

لاله عباسي : از گياهان گلدار  در اين گياه رنگ قرمز و سفيد گلبرگ رابطه ي غالب ناقص دارد .  

64

ميموني : در صفت رنگ گل اين گياه غالبيت ناقص وجود دارد و اگر گل قرمز خالص با سفيد خالص آميزش داده شود ، گل هاي صورتي ايجاد مي شود .

65

مركبات : از گياهان هميشه سبز .

66

نخود : از گياهان يك ساله متعلق به تيره ي پروانه واران ، از حبوبات و دولپه اي و فاقد آلبومن هستند و لپه هاي آن بعد از جوانه زني دانه از خاك خارج نمي شوند ، (رشد زيرزميني )  

67

نخود فرنگي : در حالت طبيعي پرچم و مادگي گل گياه نخود فرنگي را دوتا از گلبرگ ها ي آن مي پوشاند كه اين امر امكان دگر لقاحي را از بين مي برد ، به همين علت تراكم جمعيت اين گياه روي قدرت توليد مثلي آن ها تاًثير ندارد ، مندل و پيش از اين نايت ، اين گياه را براي آزمايشات خود انتخاب كردند . زيرا :

1-گياه نخود فرنگي چند صفت دارد كه هر كدام فقط 2 حالت را نشان مي دهند ، اين صفات با آساني قابل تشخيص اند وحد واسط ندارند . مثلاً رنگ گلبرگ ارغواني يا سفيد است ، و رنگ ديگري ندارد ، مندل در آزمايشات خود 7صفت را در اين گياه بررسي كرد . 2- آميزش دادن گياهان نخود فرنگي با يكديگر آسان است براي اين كار مي توان دانه هاي گرده ي يك گل را روي مادگي گل ديگر كه پرچم هاي آن را قبل از رسيدن و توليد دانه ي گرده قطع كرده ايم ، قرار دهيم و با اين وسيله ، گياهي را با گياهي ديگر به صورت مصنوعي ، آميزش دهيم ( دگر لقاحي ) 3- اين گياه ، گياهي نسبتاً كوچك است ، به آساني پرورش داده مي شود ، زود گل مي دهد و دانه ها ي  بسياري توليد مي كند ، بنابراين مندل مي توانست نتايج را به مقدار زياد و نسبتاً سريع به دست آورد .  

68

- نرگس زرد : از گياهان چند ساله ي علفي .  

69

نيشكر:از گياهان 4C  

70

- نارنگي : از گياهاني كه نوع تريپلوئيد آن را با ژيبرلين تيمار مي كنند تاميوه هاي آن درشت شود .  

71

- نارون : از گياهان چند ساله و برگ ريز .  

72

هويچ : از گياهان دو ساله علفي كه در ريشه ي آن رشد پسين صورت مي گيرد . از هم جوشي پروتوپلاست ها ، براي ايجاد گياه دو رگ هويج استفاده مي شود .    

73

يونجه : از گياهان تيره ي پروانه وار ، در اين گياه انواعي از پپتيدهاي غني از گوگرد شناخته شده اند كه فعاليت ضد قارچي دارند .  
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زاده انیمیشن تفاوت سلول پروکاریوتی و یوکاریوتی

http://www.zistmehdi.com/wp-content/uploads/ThreeDomains.swf

انیمیشن چگونگی فاگوسیتوز

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/cellstructures/phagocitosis.swf

انیمیشن پیوستگی عملکرد غشاهای درونی

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/cellstructures/endomembrane%20protein%20synthesis.swf

انیمیشن تقسیم میتوز

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/celldivision/crome3.swf

انیمیشن تقسیم میوز

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/celldivision/meiosis.swf

انیمیشن سیالیت غشا

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/lipids/membrane%20fluidity.swf

انیمیشن رونویسی

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/molgenetics/transcription.swf

انیمیشن ترجمه

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/molgenetics/translation.swf

انیمیشن عملکرد پروتئین کانالی

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/transport/channel.swf

انیمیشن اسمز

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/transport/osmosis.swf

انتشار

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/transport/diffusion.swf

 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زاده 

پروکاریوت ها

یوکاریوت ها

غشای هسته

ندارند

دارند

کروموزوم

منفرد

چند کروموزوم با اشکال مختلف

تقسیم

دوتایی

میتوز و میوز

میتوکندری

ندارند

دارند

هستک

ندارند

دارند

اندامک(غشادار)

ندارند

دارند

تاژک

اغلب از زنجیره های پروتئینی

ساختمانی میکروتوبولی

دستگاه غشایی درونی

ندارند

دارند

دیواره سلولی

دارند،یوباکتریها(پپتید و گلیکان) آرکی باکتری ها نوع دیگری از دیواره دارند

سلول های گیاهی دارند(سلولزی)

 

تفاوت های رونویسی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

پروکاریوت

یوکاریوت

تمام RNA ها توسط یک آنزیم رونویسی می شود

برای هر نوع RNAآنزیم تخصصی وجود دارد

RNAها داخل سیتوپلاسم ساخته می شود

RNAها در داخل هسته ساخته می شود

mRNAرونویسی شده چند ژنی یا تک ژنی است

mRNAرونویسی شده تک ژنی است

 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهمعرف های رنگی مورد  استفاده در آزمایش های زیست شناسی

ردیف

طرز تهیه

 مورد استفاده

 نام معرف

۱

1/0گرم پودر خشک +یک لیتر آب مقطر

رنگ آمیزی بافت های چوبی گیاهی

بلودو متیلن

۲

3 گرم بلور ید + 6 گرم یدید پتاسیم

+  cc 200 آب مقطر

بافت های جانوری و پارانشیم گیاهی

لوگول

( یدیدوره)

۳

14 گرم پودر کریستال ویله + cc 100 الکل ایزوپروپیل95% ←  صاف کرده ( هنگام کار تا 10 برابر رقیق شود)

رنگ آمیزی باکتری

کریستال ویوله

۴

3/3 گرم پودر اورسئین

+ cc 100 اسید استیک غلیظ

مشاهده مراحل تقسیم میتوز

وکروموزوم ها

استوا

ورسئین

۵

15 گرم پودر لیشمن +  cc 100 الکل متیلیک ←  هسته گلبول های سفید، آبی رنگ دیده می شود.

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

رنگ لیشمن

۶

یک گرم پودر کارمن زاجی+

cc 100 آب مقطر ←  بافت ها به رنگ قرمز دیده می شود.

پارانشیم گیاهی و دستجات آوند آبکش

کارمن زاجی

۷

 گرم پودر کارمن بدون زاج + cc 300 آب مقطر ←  حرارت ملایم  ←  آنقدر زاج سفید ( سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم ) می افزاییم تا رنگ قرمز تیره گردد.←  صاف می کنیم ←  دوام بیشتر به روش بالا

پارانشیم گیاهی و دستجات آوند آبکش

کارمن

(بدون زاج )

۸

2/0 گرم پودر گیمسا خشک + cc 100 الکل متیلیک ←  هسته گلبول های سفید به رنگ بنفش در می آید.

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

گیمسا

۹

یک گرم پودر گیمسا + cc 60 گلیسیرین + cc 300   الکل متیلیک  ←  در هاون خوب می ساییم . محلول را به مدت سه روز در هود 37 درجه نگه می داریم .

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

گیمسا

باماندگاری

طولانی تر

۱۰

یک لیتر سود 1/0 + cc 25 سولفات مس3% ←  در مجاورت محلول آبی پروتئین به رنگ بنفش در می آید.

شناسایی پروتئین ها

معرف بیوره

۱۱

محلول (الف) :6/34 گرم سولفات مس متبلور + آب مقطر  ←  حجم به cc 500 + یک یا دو قطره اسید سولفریک غلیظ

محلول (ب ) : 77 گرم سود + 175 گرم تارتارات مضاعف سدیم پتاسیم ( نمک راشل ) +  cc 500 آب مقطر در هنگام کار مقدار مساوی از دو محلول را با محلول گلوکز ترکیب کرده نتیجه به رنگ سبز در می آید.

شناسایی هیدرات های کربن( قندها )

معرف فهلینگ

۱۲

محلول (الف) :2/17 گرم نیترات سدیم + 100 گرم کربنات سدیم بی آب ←  حرارت ←  با cc 800  آّب← صاف کرده ←  حجم به 850 سی سی برسد.

محلول (ب) : 3/17 گرم سولفات مس + cc 100 آب ←  به محلول (الف) اضافه کرده ←  حجم به یک لیتر برسد.

معرف بندیکت با محلول گوکز رسوب آجری رنگ

 می دهد.

شناسایی گلوکز

بندیکت

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهاولین

اولین میکروسکوپ: میکروسکوپ نوری

اولین اتفاق در برخورد اول با آلرژن: تولید پادتن از پلاسموسیت‌ها

اولین کسی که قوانینی را برای پیش بینی وراثت کشف کرد: مندل

اولین پژوهش مندل: تکرار کارهای نایت

اولین آزمایش مندل: آزمایش مونوهیبریدی

اولین قانون مندل (وراثت): قانون تفکیک ژن‌ها

اولین حلقه‌ی گل: کاسبرگ

اولین مرحله‌ی چرخه‌ی تخمدان: مرحله‌ی فولیکولی

اولین سلول جانور تازه تشکیل شده: زیگوت

اولین نشانه‌های هانتینگتون در سنین 30 تا 50 سالگی بروز می‌کند!

اولین علامت جوانه زنی: ظهور ریشه چه (ریشه‌ی رویانی)

اولین اندیشه‌های یک ژن- یک آنزیم: گرو

اولین قدم برای ساختن پروتئین‌ها: رونویسی

اولین نوکلئوتید رونویسی شده: جایگاه آغاز رونویسی

اولین گروهی که موفق به کشف رمز DNA شدند: نیرنبرگ و دوستان!

اولین tRNA در فرآیند ترجمه: tRNA آغازگر (رمز کننده‌ی متیونین)

اولین جاندار دست‌ورزی شده به روش مهندسی ژنتیک: E. coli

اولین آنزیم محدود کننده‌ی شناسایی شده: E coRI

اولین ژن درمانی: دختر بچه‌ی مبتلا به نوعی ناهنجاری دستگاه ایمنی

اولین جاندار توالی یابی شده: باکتری هموفیلوس آنفلوآنزا

اولین یوکاریوت توالی یابی شده: مخمر نان (ساکارومیسز سرویزیه)

اولین جانور کلون شده به وسیله‌ی سلول تمایز یافته: دالی خانوم!

اولین پرسلولی توالی یابی شده: سینورابدیتیس الگانس

اولین گیاه توالی یابی شده: آرابیدوپسیس

اولین قدم به سمت سازمان‌دهی سلول‌ها: تشکیل میکروسفرها

اولین مولکول خود همانندساز: RNA

اولین جانداران ساکن خشکی: گلسنگ‌ها (پرسلولی)

اولین جانوران ساکن خشکی: حشرات

اولین مهره‌داران: ماهی‌های کوچک فاقد آرواره

 

همه‌ی 

ویژگی همه‌ی لیپید‌ها: آب‌گریز بودن

همه‌ی آنزیم‌ها عمل اختصاصی دارند.

همه‌ی سلول‌های زنده غشای پلاسمایی دارند.

همه‌ی جانداران باید به تبادل مواد با محیط بپردازند.

در کیسه‌تنان (هیدر، شقایق دریایی، عروس دریایی) همه‌ی سلول می‌توانند به طور مستقل به تبادل مواد با محیط بپردازند.

همه‌ی سلول‌های لوله‌های شعاعی و عرضی عروس دریایی دارای مژک هستند.

همه‌ی مهره‌داران دستگاه گردش خون بسته دارند.

هنگام به وجود آمدن قلب در جنین، همه‌ی تارهای ماهیچه‌ای قادر به انقباض ذاتی هستند.

همه‌ی مویرگ‌ها به جزء مویرگ‌های کلیه در طول روز 17 لیتر جذب، 20 لیتر تراوش و 3 لیتر ورودی به لنف دارند.

رگ‌های لنفی در همه‌ی جای بدن حضور دارند.

روزنه‌ها در ساختار همه‌ی بخش‌های هوایی جوان گیاه وجود دارند اما تعداد آن‌ها در برگ‌ها بسیار بیش‌تر است.

بی‌مهرگان کوچک مانند پلاناریا از همه‌ی سلول‌های سطح بدن خود برای دفع آمونیاک استفاده می‌کنند.

حرکت به صورت‌های مختلف در همه‌ی سلول‌های زنده دیده می‌شود.

اساس ساختاری همه‌ی نورون‌ها یکسان است.

همه‌ی مواد روان‌گردان سبب وابستگی روانی می‌شوند.

افرادی که به طور غیر مستقیم در معرض دود سیگار قرار می‌گیرند همانند افراد سیگاری در معرض همه‌ی عوارض قرار دارند.

مغز همه‌ی مهره‌داران دارای توانایی هماهنگ کردن اطلاعات دریافتی از محیط و دادن پاسخ‌های لازم و مناسب به آن‌هاست.

عصاره سلول باکتری، همه‌ی مواد شیمیایی درون باکتری را دارد.

تقسیم سلول در همه‌ی طول زندگی جانداران رخ می‌دهد.

در همه‌ی انواع تقسیم سلولی، سلول در حال تقسیم را سلول مادر و سلول‌های حاصل از تقسیم را سلول دختر می‌نامند.

همه‌ی گیاهان، چرخه‌ی زندگی تناوب نسل دارند.

همه‌ی قاصدک‌ها بکرزایی دارند.

همه‌ی گیاهان یکساله، علفی‌اند اما همه‌ی گیاهان علفی یکساله نیستند.

 

برخی 

در برخی از باکتری‌ها دیواره سلولی به وسیله‌ی چسبناکی به نام کپسول احاطه شده است.

کپسول به برخی از باکتری‌ها کمک می‌کند که به سطوح مختلف بچسبند.

برخی از باکتری‌ها دارای برآمدگی‌های کوتاه مو مانند پروتئینی به نام پیلی هستند.

برخی از کانال‌های پروتئینی همیشه باز و برخی دیگر فقط هنگام عبور مواد باز می‌شوند.

برخی از نوروگلیاها به تغذیه‌ی نورون‌ها و برخی دیگر به تولید غلاف میلین می‌پردازند.

برخی از گیاهان، واکوئل‌های حاوی مواد سمی دارند.

برخی از ویتامین‌ها و مواد معدنی، اتصال پیش ماده و آنزیم را آسان‌تر می‌کنند.

برخی از جانوران گیاهخوار، برخی دیگر گوشتخوار و برخی نیز همه چیز خوارند.

در هیدر برخی از سلول‌های پوشاننده‌ی کیسه، آنزیم‌های هیدرولیز کننده ترشح می‌کنند.

در هیدر برخی از سلول‌های پوشاننده‌ی کیسه دارای تاژک‌هایی هستند که غذا را با آنزیم‌های گوارشی مخلوط می‌کنند.

برخی مواد دارویی از راه مخاط دهان و معده نیز جذب می‌شوند.

جذب آمینو اسیدها با انتقال فعال صورت می‌گیرد و وجود سدیم در روده برای انتقال برخی از آن‌ها لازم است.

برخی از جانوران برای انجام تنفس از همه‌ی سلول‌های بدن خود استفاده می‌کنند.

سورفاکتانت از برخی از سلول‌های پوششی کیسه‌های در اواخر دوران جنینی ترشح می‌شوند.

برخی از نوزادان زودرس که مقدار سورفاکتانت آن‌ها کافی نیست به زحمت نفس می‌کشند.

برخی از پادتن‌های موجود در پلاسما باعث ایمنی ذاتی هر گونه جانوری نسبت به تعدادی از بیماری‌ها می‌شود.

برخی از مولکول‌های آب که وارد ریشه شده‌اند در عرض ریشه از طریق دیواره‌های سلولی و فضاهای برون سلولی بین سلول‌ها حرکت می‌کنند.

برخی از جانوران هم اوره و هم آمونیاک دفع می‌کنند مثل وزغ

برخی از جانوران هم اوره و هم اوریک اسید دفع می‌کنند مثل انسان

برخی از مواد دفعی گیاهان نقش دفاعی دارند.

برخی از جانوران بدون پا حرکت می‌کنند مثل کرم خاکی

برخی از خزندگان چهار اندام حرکتی دارند.

اسکلت داخلی مهره‌داران در برخی از ماهی‌ها غضروفی است.

گل‌های برخی از گیاهان هنگام روز باز و در هنگام شب بسته می‌شود.

برخی از مواد شیمیایی آزاد شده از سلول‌های آسیب دیده، گلبول‌های سفید خون را متوجه خود می‌کنند.


ترین‌ها 

ساده‌ترین‌ کربوهیدرات، مونوساکارید

مهم‌ترین مونوساکاریدها: هگزوزها و پنتوزها

مهم‌ترین هگزوزها: فروکتوز، گلوکز، گالاکتوز

مهم‌ترین پنتوزها: ریبوز، دئوکسی ریبوز

بیش‌ترین ترکیب آلی طبیعت: سلولز

بیش‌ترین مولکول‌های غشاء: فسفو لیپیدها

مهم‌ترین پروتئین‌ها: آنزیم‌ها

مهم‌ترین ابزارهای سلول: آنزیم‌ها

بیش‌ترین ترکیب بدن: آب

بیش‌ترین ترکیب آلی بدن: پروتئین

مهم‌ترین تولید کننده پروتئازها: روده

مهم‌ترین تولید کننده لیپازها: پانکراس

کوچک‌ترین سلول: باکتری

کوچک‌ترین سلول یوکاریوت: اریتروسیت

درازترین سلول‌ها: عصبی و ماهیچه‌ای

بزرگ‌ترین سلول یوکاریوت: تخم پرندگان

آشکارترین تفاوت سلول‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی: وجود اندامک‌های غشادار درون سلولی در یوکاریوت‌ها

ساده‌ترین جاندار پرسلولی: کلنی

ساده‌ترین نوع تولید مثل: تقسیم دو تایی باکتری

ساده‌ترین نوع زایش: ولووکس

ساده‌ترین بافت بدن: پوششی

سخت‌ترین بافت بدن: استخوان

وزین‌ترین بافت بدن: ماهیچه‌ای

مهم‌ترین مناطق مریستمی گیاهان علفی و جوان: مریستم‌های رأسی

از مهم‌ترین کارهای شبکه‌ی آندوپلاسمی صاف: ساختن اسیدهای چرب، استروئیدها و فسفولیپیدها

جایگاه بیش‌ترین ماده‌ی ژنتیک سلول‌های یوکاریوتی: هسته

کوچک‌ترین و ساده‌ترین ریبوزوم‌ها: ریبوزوم‌های پروکاریوت‌ها، میتوکندری و کلروپلاست

بیش‌ترین فضای بین سلولی در گیاهان: سلول‌های پارانشیمی

کم‌ترین فضای بین سلولی در گیاهان: سلول‌های مریستمی

 

اغلب 

در اغلب باکتری‌ها، اطراف غشای پلاسمایی را دیواره‌ی تقریباً سختی به نام دیواره سلولی باکتریایی فرا گرفته است.

اغلب فعالیت‌های شیمیایی سلول (متابولیسم سلولی) در فضای درون اندامک‌های غشا دار انجام می‌گیرد.

اغلب آنزیم‌هایی که وجود آن‌ها برای فرآیندهای متابولیسمی لازم است درون غشای اندامک‌ها جای دارند.

اغلب مولکول‌های زیستی نسبت به مولکول‌های غیر زیستی بسیار بزرگ‌اند.

پلی‌ساکاریدها اغلب در ساختار سلول و نیز استحکام آن نقش دارند.

اغلب چربی‌های جانوری، سیر شده و در نتیجه جامد هستند.

آنزیم‌ها اغلب واکنش‌های زیستی درون سلول‌ها را سرعت می‌بخشند.

اغلب آنزیم‌ها پروتئینی‌اند.

اغلب آنزیم‌های بدن ما در دمای بالاتر از 45 درجه سانتی‌گراد غیر فعال می‌شوند.

اغلب آنزیم‌های بدن ما در محیط خنثی فعالیت دارند.

اغلب سلول‌ها مواد غذایی را می‌بلعند یعنی آن را از راه کیسه‌های سیتوپلاسمی ریزی به نام واکوئل‌های غذایی به سیتوپلاسم وارد می‌کنند.

در اغلب جانداران پر سلولی، سلول‌ها برای انجام وظایف خاصی، اختصاصی شده‌اند.

مغز اغلب ساقه‌های علفی از بافت پارانشیمی است.

اغلب جانوران لوله گوارشی دارند.

اغلب مواد غذایی مورد استفاده‌ی بدن به صورت مولکول‌های درشتی هستند که قبل از تغییرات فیزیکی و شیمیایی نمی‌توانند وارد خون شوند.

جذب اغلب قندهای ساده با انتقال فعال همراه با جذب سدیم است.

پوست اغلب جانوران برای تنفس مناسب نیست.

اغلب مهره‌داران ساکن خشکی شش دارند.

اغلب جانوران در بدن خود دستگاهی به نام دستگاه گردش مواد دارند.

اغلب بی‌مهرگان مانند عنکبوتیان، ملخ، خرچنگ دراز دستگاه گردش خون باز دارند.

در هر لحظه در اغلب بافت‌ها، فقط تعدادی از مویرگ‌ها باز هستند.

اغلب مویرگ‌ها در دیواره‌ی خود منافذ زیادی دارند.

دریچه‌های لانه کبوتری در اغلب سیاهرگ‌هایی که به سوی قلب باز می‌شود، وجود دارند.

اغلب لنفوسیت‌ها به وسیله‌ی بافت لنفی به وجود می‌آیند.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهمشکل حواس‌پرتي يا عدم تمرکز، مسئله‌اي است که با بالا رفتن مقطع تحصيلي، ممکن است بيش‌تر نمايان ‌شود؛ زيرا تعداد درس‌هايي که يک دانش‌آموز بايد آن‌ها را مطالعه کند بيش‌تر مي‌شود و به دليل خستگي و کار بيش‌تر، ذهن مشغوليت بيش‌تري پيدا مي‌کند؛ اما غلبه بر آن، کار چندان مشکلي نيست و شما مي‌توانيد با رعايت نکات زير بر آن فائق آييد:

1) زمان‌هاي مطالعه‌ي خود را کوتاه کنيد. به طور مداوم و پي در پي مطالعه نکنيد و با خود نگوييد که تا اين درس را تمام نکرده‌ايد از مطالعه دست برنمي‌داريد؛ با اين کار خسته مي‌شويد و ذهنتان به اين مسئله مي‌پردازد که چه زماني مطالعه تمام مي‌شود. بعد از هر 45 دقيقه مطالعه، 15 دقيقه استراحت کنيد.

2) براي هر صفحه با توجه به سطح مطالب آن، زمان خاصي را مشخص کنيد. اگر صفحه‌‌اي نکات زيادي داشت با خود قرار بگذاريد که در عرض 15 دقيقه اين صفحه را تمام کنيد. به اين ترتيب چون ذهن درمي‌يابد که وقت زيادي ندارد، به مطالعه سرعت مي‌بخشد و خيلي کم‌تر به عوامل ديگر مي‌پردازد.

3) تمام درس‌هايي را که بايد براي روز آينده آماده کنيد جلوي روي‌تان نگذاريد؛ زيرا نگراني تمام کردن آن‌ها شما را از مطالعه‌‌ي درست بازمي‌دارد.

4) عدم انگيزه و علاقه براي مطالعه‌ي يک درس از عوامل مستقيم حواس‌پرتي است. براي يادگيري بهتر درسي که دوست نداريد، براي خود پاداشي تعيين کنيد که در صورت تمام کردن آن درس، البته با کيفيت مطلوب، آن را به خود هديه دهيد.

5) سعي کنيد هنگام مطالعه اندکي صداي خود را بشنويد و سيستم شنوايي‌تان را با مطالعه‌تان هماهنگ کنيد. البته منظور اين نيست که بسيار بلند بخوانيد. در اين صورت انرژي‌تان تحليل مي‌رود.

6) از درس خواندن در نيمه‌هاي شب بپرهيزيد. وقتي مي‌دانيد ساير اعضاي خانواده در خواب به سر مي‌برند خواب‌آلودگي به سراغتان مي‌آيد و ذهن به طور مداوم پيام خوابيدن را صادر مي‌کند.

7) جايي بنشينيد که مطالعه در آن‌جا را دوست داريد و هميشه در آن‌جا درس مي‌خوانيد. در اين صورت کمک بزرگي به تمرکز خود مي‌کنيد؛ زيرا ذهن به مطالعه در آن مکان عادت دارد و به اصطلاح شرطي شده است.

با توجه به مطالب گفته‌شده، فکر مي‌کنم درس خواندن با تمرکز، اصلاً کار دشواري نباشد. آيا شما هم اين طور فکر مي‌کنيد؟
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زاده
سلول‌ها چه رنگي هستند+عکس
 

 بدن انسان بيش از تريليون‌ها سلول را شامل مي‌شود که سلول ها به بيش از 200 نوع مختلف طبقه بندي مي‌شوند.

سلول‌ها داراي اندازه و ابعاد مختلفي هستند و براي مثال سلول‌هاي خوني بسيار دراز هستند.

گفتني است، در طبيعت اغلب سلول ها شفاف و بدون رنگ هستند سلول‌هاي حيواني که داراي مقداري زيادي آهن هستند قرمز تر از ساير سلول ها هستند سلول‌هايي که حاوي ملانين (ماده‌اي قهوه اي رنگ) است آبي رنگ هستند.

 اين گزارش حاکيست سلول‌ها از مولکول هاي آبي مانند چربي‌ها کربوهيدرات‌ها و اسيدهاي آمينه ساخته شده اند سلول‌ها همچنين حاوي ملکول‌هاي معدني مانند نمک و فلزات در مقادير بسيار زيادي هستند.

متفاوت‌ترين سلول نرون است نرون داراي ابعاد و شکل خاصي است و طول آن از ساير بقيه سلول‌ها درازتر و طولاني تر است که به 3 فوت مي رسد.

نرون‌ها داراي زيباترين اشکال و رنگ‌ها هستند و بيشترين عملکرد را در بين ساير سلول‌ها دارا هستند.

 

 مژه‌ها

 

 

باکتري هايي که روي زبان انسان قرار گرفته اند.

 

 

مو

 

 

 سرخرگ

 

 

سلول‌هاي مغز

 

 

انتهاي عصب

 

 

اسپرم

 

 

روده کوچک

 

 

ريه

 

 

پلاک دندان

 

 

جوانه چشايي

 

 

نقطه کور در چشم

 

 

Stereocilia در گوش

 

 

نورون‌هاي مغز

 

 

گلبول‌هاي قرمز

 

 

سلول هاي سرطاني سينه

 

 

دي ان اِي

 

 

سلول هاي خوني

 

 

عنبيه چشم

 

 

عرق بر روي انگشت اشاره

 

 

سلول‌هاي بنيادي مغز استخوان انسان 

 

 

پلاکت خون

 

 

خط الراس اثر انگشت

 

 

 بطن قلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زاده


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهبعد از گذشت یک تا دو ماه از ورود HIV به بدن، ۴۰ تا ۹۰ درصد از افراد علائم شبه آنفولانزایی را  تجربه می‌کنند که سندرم حاد ویروسی (ARS) نامیده می‌شود.

اما گاهی اوقات علائم HIV سالها پدیدار نمی‌شوند--گاهی حتی یک دهه.

در مراحل اولیه عفونت HIV، هیچ نشانه متداولی وجود ندارد و ممکن است فرد مبتلا اصلاً از وجود بیماری در خود مطلع نباشد. به همین دلیل خیلی مهم است که در مواقع خاص مخصوصاً رابطه‌جنسی محافظت‌نشده یا استفاده از داروهای درون‌وریدی حتماً آزمایش بدهید.

در زیر به برخی از علائم وجود HIV در بدنتان اشاره می‌کنیم:

 


۱. تب

یکی از اولین نشانه‌های ARS می‌تواند تب خفیف، تا حدود ۱۰۲ درجه فارنهایت باشد.

این تب اگر اتفاق بیفتد معمولاً با علائم خفیف دیگر مثل خستگی، تورم غدد لنفاوی و گلودرد همراه خواهد بود.

در این نقطه ویروس به سمت جریان‌خون در حال حرکت است و شروع به تکثیر به تعداد بالا می‌کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، سیستم ایمنی بدن واکنش التهابی نشان می‌دهد.
 


۲. خستگی


واکنش التهابی سیستم‌ایمنی بدنتان می‌تواند باعث شود احساس خستگی و بی‌حالی کنید. خستگی می‌تواند هم یکی از علائم اولیه HIV باشد و هم از علائم آخری آن.

 


۳. درد عضلانی، درد مفصلی و تورم گره‌های لنفاوی


ARS معمولاً با آنفولانزا، مونونوکلئوز یا سایر عفونت‌های ویروسی، حتی سفلیس و هپاتیت، اشتباه گرفته می‌شود.

جای تعجب نیست که بسیاری از علائم این بیماری‌ها یکسان هستند، مثل درد در مفاصل و عضلات و تورم گره‌های لنفاوی.

گره‌های لنفاوی بخشی از سیستم‌ایمنی بدن شما هستند و زمانیکه عفونتی وارد بدن شود، متورم می‌شوند. بسیاری از آنها در زیربغل، کشاله‌های ران و گردن وجود دارند.
 


۴. گلودرد و سردرد

درست مثل سایر علائم، گلودرد و سردرد هم فقط در موقعیت جزء علائم ARS تشخیص داده می‌شوند.

اگر اخیراً رفتارهای پرخطر داشته‌اید، انجام تست HIV عاقلانه‌ترین کار است. بخاطر خودتان و دیگران این آزمایش را انجام دهید: HIV در مراحل اولیه خود بیشتر عفونی است.

به خاطر داشته باشید که بدن هنوز برای HIV پادتن تولید نکرده است به همین دلیل تست پادتن آن را از بین نمی‌برد. ممکن است هفته‌ها تا ماه‌ها طول بکشد تا پادتن‌های HIV در آزمایش خون مشخص شوند.
 


۵. جوش و دانه‌های پوستی


جوش‌های پوستی ممکن است هم در ابتدا و انتهای دوره HIV/AIDS پدیدار شود.

این جوش‌ها ممکن است در هر نقطه‌ای از بدنتان ایجاد شوند که اگر توضیح و علت دیگری نداشتند، بهتر است حتماً تست HIV انجام دهید.
 


۶. حالت‌تهوع، استفراغ و اسهال


۳۰ تا ۶۰ درصد افراد در مراحل اولیه HIV به حالت‌تهوع، استفراغ یا اسهال دچار می‌شوند.

این علائم همچنین ممکن است در نتیجه درمان ضدویروسی و بعدها در روند عفونت درنتیجه عفونتی دیگر اتفاق بیفتد.

اسهالی که مداوم باشد و به درمان‌های معمول واکنش ندهد نیز می‌تواند نشانه‌ای از این ویروس باشد.
 


۷. کاهش وزن

کاهش وزن نشانه بیماری پیشرفته‌تر است و می‌تواند درنتیجه اسهال شدید اتفاق بیفتد. اگر در حال کم کردن وزن هستید، یعنی سیستم‌ایمنی بدنتان بسیار ضعیف شده است. در این وضعیت، بیمار حتی اگر تغذیه خوبی داشته باشد و تا آنجا که می‌تواند غذا بخورد باز هم وزن زیادی کم می‌کند. این مشکل معمولاً در مراحل آخری بیماری اتفاق می‌افتد. این روزها اما با کمک درمان ضدویروسی این مشکل کمتر شده است.

 


۸. سرفه‌های خشک


این نشانه --سرفه‌های موذی که ممکن است هفته‌ها طول بکشد و به نظر می‌رسد که هیچوقت بهتر نخواهد شد-- یکی از متداول‌ترین نشانه‌های بیماری در بیماران مبتلا به HIV که در مراحل پیشرفته بیماری خود قرار دارند می‌باشد.
 


۹. سینه‌پهلو


سرفه و کاهش وزن ناشی از این بیماری ممکن است موحب بروز بیماری جدی شود که توسط میکروبی ایجاد می‌شود که اگر سیستم‌ایمنی بدنتان خوب کار می‌کرد هیچ مشکلی برایتان ایجاد نمی‌کرد. بیماری‌های فرصت‌طلب مختلفی وجود دارند و هرکدام از آنها به طور متفاوتی بروز می‌یابند. علاوه بر سینه‌پهلو، از بیماری‌های فرصت‌طلب می‌توان به عفونت انگلی توکسوپلاسموز که بر مغز اثر می‌گذارد، نوعی ویروس تبخال که سیتومگالوویروس نامیده می‌شود و نوعی عفونت قارچی مثل برفک اشاره کرد.
 


۱۰. تعرق شبانگاهی

تقریباً نیمی از افراد در مراحل اولیه عفونت HIV دچار تعرق شبانه می‌شوند. این مشکل با پیشرفت بیماری ممکن است وخیم‌تر شود و ارتباطی با ورزش کردن یا دمای اتاق ندارد.

نادیده گرفتن این مشکل که تقریباً مشابه گُرگرفتگی است که زنان در شروع یائسگی دچار آن می‌شوند بسیار دشوار است زیرا تمام لباس‌ها و ملحفه‌هایتان را خیس می‌کند.

 


۱۱. تغییر ناخن‌ها


یکی دیگر از نشانه‌های آخری عفونت HIV تغییراتی مثل ضخیم و خمیده شدن ناخن‌ها، شکاف برداشتن و تغییر رنگ آنها می‌باشد.

این مشکل معمولاً در اثر عفونت قارچی مثل کاندیدا اتفاق می‌افتد. بیمارانی که سیستم‌ایمنی بدنشان ضعیف شده است بیشتر در معرض عفونت‌های قارچی هستند.
 


۱۲. عفونت‌های قارچی


عفونت قارچی دیگر که در مراحل آخری این بیماری ایجاد می‌شود، تبخال است که عفونتی دهانی است که توسط کاندیدا که نوعی قارچ است، ایجاد می‌شود.
تبخال یک عفونت قارچی متداول است که معمولاً در دهان یا مری ایجاد می‌شود و بلعیدن را مشکل می‌کند.
 


۱۳. سردرگمی و مشکل در تمرکز


مشکلات شناختی نیز می‌توانند یکی از نشانه‌های جنون ناشی از HIV باشند که معمولاً در مراحل آخری این بیماری پدیدار می‌شوند.

علاوه بر سردرگمی و مشکل برای تمرکز، جنون ناشی از HIV شامل مشکلات حافظه و مشکلات رفتاری مثل عصبانیت و آسیب‌پذیری و زودرنجی نیز می‌شود.
حتی ممکن است تغییرات حرکتی نیز به دنبال داشته باشد: دست و پاچلفتی شدن، نداشتن هماهنگی و مشکل در کارهایی که نیاز به مهارت‌های حرکتی دارد مثل نوشتن.
 


۱۴. تاول تبخالی و تبخال تناسلیتبخال دهانی و تبخال تناسلی نیز می‌توانند هم نشانه‌هایی از ARS و هم عفونت HIV باشد.

همچنین داشتن تبخال یکی از عوامل‌خطرزا برای ایجاد HIV است. دلیل آن این است که تبخال تناسلی می‌تواند موجب زخم‌هایی شود که وارد شدن HIV به بدن در حین رابطه‌جنسی را آسان‌تر می‌کند. و شیوع تبخال در افرادیکه مبتلا به HIV هستند معمولاً شدیدتر است زیرا سیستم‌ایمنی ضعیف‌تری دارند.
 

 


۱۵. سوزن‌سوزن شدن و ضعفدر مراحل آخر HIV ممکن است احساس سوزن‌سوزن شدن و کرختی در دست‌ها و پاها ایجاد شود که به آن نوروپاتی محیطی می‌گویند که در افرادیکه دیابت کنترل‌نشده دارند نیز اتفاق می‌افتد.

در این وضعیت عصب‌ها تخریب می‌شوند. این علائم با مسکن‌ها و داروهای ضدغش برطرف می‌شوند.

 ۱۶. بر هم خوردن نظم قاعدگی


HIV پیشرفته احتمال برهم خوردن نظم قاعدگی را افزایش داده و عادت‌های ماهیانه معمولاً کم‌تر و سبک‌تر می‌شوند.

اما این تغییرات بیشتر به دلیل کاهش‌وزن و پایین آمدن سطح سلامت زنان مبتلا به این عفونت می‌باشد تا خود عفونت.

عفونت HIV همچنین با یائسگی زودرس در ارتباط است (۴۷ تا ۴۸ سالگی در زنان مبتلا در مقایسه با ۴۹ تا ۵۱ سالگی در زنان سالم).
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زاده 

كارتونك كه در زبان عربى به آن عنكبوت گفته مى‏شود كارهاى عجيبى انجام مى‏دهد، بدون آن كه از كسى ياد گرفته باشد و يا آنها را تمرين كرده باشد.

كارتونك براى شكار، دام را اختراع كرده است، دام وى تار اوست. تار وى از نخ‏هاى ابريشم مانند درست شده است، نخ‏هايى را كه خودش ايجاد كرده و خودش ريسيده است، و از آن نخ‏ها تار را بافته است. كارتونك تار را به شكل هندسى و محكم در مى‏آورد و براى شكار مگس دام قرار مى‏دهد.

كارتونك پل را اختراع كرده است كه به وسيله آن از جوى‏ها عبور مى‏كند و از گودال‏هاى ژرف مى‏گذرد. پل كارتونك نخى است باريك كه خودش آن را ريسيده است و به وسيله باد دو سوى جو و گودال را به هم وصل مى‏كند، آنگاه خود را با سرعتى عجيب روى آن مى‏لغزاند تا از آن عبور كند.

آيا مقدار طول پل را كارتونك از كجا به دست آورده است كه طول نخ را به همان اندازه قرار داده است؟ آيا ايصال پل را به وسيله باد كه به وى تعليم داده است؟

مقدار مقاومت پل را براى حمل خودش چه كسى به وى ياد داده است؟ گذشتن از روى پل را به وسيله ليز خوردن از چه كسى آموخته است؟

كارتونك، كشتى اختراع كرده است. برگ‏هاى درخت را جمع مى‏كند و با نخ‏هاى حريرى خودش برگ‏ها را به هم وصل مى‏كند و مى‏بندد، سپس آن را در آب مى‏اندازد و آب اين كشتى را تا آنجا كه دلخواه اوست مى‏برد و بارى را كه خودش نمى‏تواند ببرد كشتيش مى‏برد! كارتونك خندق‏هاى زمينى و پناهگاه‏هاى محكم مى‏سازد. و براى آنها درهاى محكمى قرار مى‏دهد و وسايل گريز از خطر را در آنها آماده مى‏كند.

آيا اين كارها نشانه آن نيست كه آفريننده كارتونك بسيار دانا و توانا مى‏باشد؟

آرى، به قول حضرت سجاد عليه السلام:

«يا مَنْ لا تَنْقَضى عَجائِبُ عَظَمَتِهِ»

منم اين بى تو كه پرواى تماشا دارم‏

 

كافرم گر دل باغ و سرِ صحرا دارم‏

بر گلستان گذرم بى تو و شرمم نايد

 

در رياحين نگرم بى تو و يارا دارم‏

كه نه بر ناله مرغان چمن شيفته‏ام‏

 

كه نه سوداى رخ لاله حمرا دارم‏

     

بر گل روى تو چون بلبل مستم واله‏

 

به رخ لاله و نسرين چه تمنّا دارم‏

     

گر چه لايق نبود دست من و دامن تو

 

هر كجا پاى نهى فرق سر آنجا دارم‏

با توام يكنفس از هشت بهشت اولى‏تر

 

من كه امروز چنينم غم فردا دارم‏

سعدى‏ خويشتنم خوان، كه به معنى ز توام‏

 

گر به صورت نسب از آدم و حوّا دارم‏

     

(سعدى شيرازى)
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نوزدهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهلانه موريانه كه نيمى از آن در زير زمين و نيمى از زمين بالا آمده است به شكل مخروطى به ارتفاع شش الى هشت متر از دور ديده مى‏شود. در هر يك از اين لانه‏ها فقط يك ماده درشت يا ملكه قرار دارد و بقيه خواجه هستند.

ملكه در حدود ده تا 15 سال عمر مى‏كند و هر سال تعداد فرزندان وى زياد مى‏شود، زيرا ملكه در تمام مدت شبانه روز هر دو ثانيه يك تخم مى‏گذارد. وى مى‏تواند در مدت 24 ساعت 48000 تخم بگذارد، چون ده تا پانزده سال زنده مى‏ماند، در اين مدت تخم‏هايش به صدها ميليون خواهد رسيد.

اگر تعداد تخم‏هايى را كه بچه‏هاى او خواهند گذاشت در نظر بگيريم خواهيم ديد كه ممكن است در مدت ده سال اولاد او نواحى گرمسير را به قسمى اشغال كنند كه هيچ انسانى يا موجود ديگرى به روى زمين جا نداشته باشد. خوشبختانه چون موريانه‏ها پوست نازكى دارند، غذاى مورد پسند حيوانات ديگر مى‏باشند.

 

ساختمان خانه موريانه‏ها

ساختمان خانه موريانه‏ها از چندين طبقه تشكيل گرديده كه درِ ورودى آن در بالاى عمارت قرار دارد. زندگى آنها دارى تشكيلات انسانى است و طبقات ساختمانى موريانه به شرح زير است:

 

طبقه اول: از بالا: اطاق نگهبانى و مأمور كنترل ورود و خروج.

طبقه دوم: خوابگاه تابستانى كارگران.

طبقه سوم: اطاق ناهار خورى تابستانى.

طبقه چهارم: انبار آذوقه.

طبقه پنجم: سربازخانه.

طبقه ششم: مقر تابستانى ملكه.

طبقه هفتم: انبار تره بار.

طبقه هشتم: آغل حيوانات شيرده.

طبقه نهم: اطاق بچه‏ها.

طبقه دهم: اطاق بازى.

طبقه يازدهم: بيمارستان و تأسيسات پزشكى.

طبقه دوازدهم: خوابگاه زمستانى كارگران و گورستان.

طبقه سيزدهم: مقرّ زمستانى ملكه.

 

اين كشور عجيب دو سه ميليونى را اگر خطرى تهديد كند بلافاصله همه موريانه‏ها به وسيله مأموران انتظامات يا فرد مطلع با خبر مى‏شوند و براى دفاع در مقابل خطر آماده مى‏گردند. هر گاه يكى از كارگران از كار كردن امتناع ورزد، مأمور انتظامات را خبر مى‏كنند و تنبيه فرد خطا كار چندان وقتى نمى‏خواهد، مأمور مذكور فورى سر نافرمان را از تن جدا مى‏كند!

 

همكارى موريانه‏ها با همديگر

موريانه‏ها مانند مورچه‏ها در تمام امور با هم همكارى مى‏كنند و اين همكارى همه جانبه دلالت دارد بر ارتباط مستقيم و دقيق همه آنها با يكديگر. مثلًا در جامعه موريانه‏ها گرسنه وجود ندارد. پيداست بين 2 تا 3 ميليون موريانه كه در يك لانه زندگى مى‏كنند تا احتياج خود را به همديگر نفهمانند رفع آن مقدور نمى‏شود. پس گرسنه با سير تماس مى‏گيرد و احتياج خود را با او در ميان مى‏گذارد و عاقبت اين گفتگو منجر به سير شدن گرسنه مى‏شود كه نحوه آن را در زير مى‏خوانيد:

خميرى كه موريانه‏هاى مأمور تهيّه غذا از چوب فراهم مى‏سازند پيش از آن كه كاملًا هضم شود از ده معده مختلف عبور مى‏كند. تقسيم آن بنا بر قاعده بسيار صحيحى انجام مى‏گيرد. هر قدر موريانه‏اى گرسنه‏تر باشد از محتوى معده اجتماعى خود كمتر به ديگران مى‏دهد و در عوض از عابرين بيشتر خوراك هضم شده مى‏گيرد!

اگر موريانه سائلى كه بسيار گرسنه است با موريانه‏اى كه گرسنه‏تر از خود باشد برخورد نمايد بدون تأمل قسمتى از غذاى بسيار كمى را كه در معده دارد به او مى‏دهد. بدين طريق شرايط تغذيه در تمام كشور موريانه‏ها يكسان است. در جوار موريانه‏هاى سير موريانه‏هاى گرسنه وجود ندارد، در كشور آنها فقير و ثروتمند معنا ندارد، با اين روش بسيار هوشمندانه و ساده، آنها جامعه كاملى را بنا نهاده‏اند!
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نوزدهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهيك روز صبح زود از خواب برخاستم تا طلوع آفتاب را تماشا كنم. براستي كه زيبايي آفرينش خدا وصف ناپذير بود. نگاه مي كردم و خداوند را براي كار عظيمش مي ستودم. در حاليكه نشسته بودم حضور خداوند را در كنار خود احساس كردم. او از من پرسيد:
« آيا مرا دوست داري؟».
جواب دادم: «البته! تو خداوند و خداي من هستي.»
بعد پرسيد: « آيا اگر از نظر جسمي مفلوج بودي، باز هم مرا دوست داشتي؟» پريشان خاطر شدم. به دستها، پايها و مابقي اعضاي بدنم نگاه كردم و به خود گفتم: از انجام كارهاي زيادي ناتوان خواهم شد. كارهايي كه الان بسيار طبيعي به نظر ميرسند. اما با اينحال چنين جواب دادم: « كمي مشكل خواهد بود ولي باز هم تو را دوست خواهم داشت.»
خداوند چنين ادامه داد: « آيا اگر نابينا بودي، باز هم آفرينش مرا دوست داشتي؟» كمي فكر كردم. «چطور مي توانستم چيزي را كه نمي بينم دوست داشته باشم؟ » اما در همين حال به ياد نابينايان زيادي افتادم كه اگر چه نمي ديدند، ولي باز هم خداوند و آفرينش او را دوست داشتند. پس جواب دادم: « فكر كردن در اين مورد كمي مشكل است ولي باز تو را دوست خواهم داشت.»
خداوند از من پرسيد :« اگر ناشنوا بودي چطور، آيا به كلام من گوش مي كردي؟»
چطور مي توانم چيزي را كه نمي شنوم، گوش كنم!
اما فهميدم ، گوش كردن به كلام خداوند فقط با گوشها صورت نميگيرد بلكه با قلب هم انجام مي شود.
جواب دادم:« اگر چه مشكل است، ولي باز به كلام تو گوش خواهم كرد.»
خداوند بار ديگر پرسيد:« آيا اگر لال بودي باز هم مرا ميپرستيدي؟» چطور ممكن است بدون داشتن صدا خداوند را بپرستم؟
ناگهان اين عبارت به ذهنم خطور كرد: خداوند را با تمامي دل و جان مي پرستم. پرستش خداوند تنها سرود خواندن نيست، شكر گذاري هاي قلبي ما، زماني كه شرايط سخت است خود نوعي پرستش است.
سپس چنين جواب دادم : « حتي اگر جسما هم نتوانم تو را بپرستم، باز اسم تو را خواهم ستود.»
بلافاصله خداوند پرسيد: « آيا با تمامي قلب خود مرا دوست داري؟»
با شجاعت و اطمينان قلبي فراوان، پاسخ دادم: « بله خداوند! تو را دوست دارم، زيرا تو تنها خداي راستين هستي!»
از پاسخي كه داده بودم، احساس رضايت داشتم. آنگاه خداوند گفت: « پس چرا گناه مي كني؟»
جواب دادم: « من كامل نيستم، فقط يك انسان هستم.»
«چرا زمان صلح و آرامش و زماني كه همه چيز بر وفق مراد تو است، از من خيلي دور هستي ؟ چرا فقط هنگام سختي ها به طور جدي دعا مي كني؟»
هيچ جوابي نداشتم، فقط اشك….
خداوند ادامه داد:
چرا هنگام پرستش بدنبال من مي گردي، گويي كه پيش تو نيستم؟
درخواستهايت را با بي تفاوتي عنوان مي كني؟ و چرا بي وفايي؟
اشك ها همچنان از گونه هايم جاري مي شد.
چرا اين قدر از من خجالت مي كشي؟
چرا پيغام هاي خوش را نمي رساني؟
چرا به هنگام سختي و جفا به نزد ديگران مي روي تا اشك بريزي، در حاليكه من شانه هاي خود را در اختيار تو گذاشته ام؟
چرا هنگامي كه كاري را به تو مي سپارم تا مرا خدمت كني، بهانه هاي مختلف مي تراشي؟
بدنبال جوابي مي گشتم، ولي هيچ پاسخي نداشتم.
اگر تو از زندگي لذت مي بري، بخاطر اين است كه من خواسته ام تا تو از اين نعمت برخوردار باشي. به تو استعدادهايي بخشيدم تا مرا خدمت كني، ولي تو همچنان به راه خودت ميروي.
كلام خود را براي تو كشف كردم، ولي تو از اين دانش استفاده نكردي. با تو سخن گفتم، ولي گوشهايت بسته بود. اجازه دادم كه شاهد بركات من باشي، ولي چشمان خود را بر گرفتي. خادمين خود را نزد تو فرستادم، ولي تو با حالتي منفعلانه اجازه دادي كه دور شوند.
صداي دعاي تو را شنيدم و به همه آنها جواب دادم.»
«آيا حقيقتا مرا دوست داري ؟»
نمي توانستم جواب بدهم. چطور مي توانستم؟
فوق از تصورم، حيرت زده بودم. هيچ عذري نداشتم. چه چيزي مي توانستم بگويم !
قلبم گريست، و هنگامي كه اشكهايم جاري شد، چنين گفتم : «اي خداوند، خواهش ميكنم مرا ببخش. من لياقت آن را ندارم كه فرزند تو باشم.»
خداوند چنين پاسخ داد: « اين فيض من است، اي فرزندم.»
گفتم: چرا مرا مي بخشي ؟ چرا مرا دوست داري؟
خداوند جواب داد: « چون خلقت من هستي. تو فرزند من هستي. من هرگز تو را ترك نخواهم كرد. وقتي گريه مي كني، دلم برايت مي سوزد و من هم به همراه تو گريه ميكنم. وقتي از شادي فرياد بر مي آوري، من نيز با تو شادي مي كنم. اگر سرخورده شوي، من به تو اميدواري خواهم داد. اگر بيافتي، من تو را بلند خواهم كرد و اگر خسته شوي تو را بر دوش خواهم كشيد. من تا انقضاي عالم با تو خواهم بود، و تو را تا به ابد دوست خواهم داشت.»
هرگز تا به اين اندازه با صداي بلند گريه نكرده بودم. چطور توانسته بودم تا اين حد سرد باشم؟ و چطور به خود اجازه داد بودم كه اينچنين قلب خدا را به درد بياورم؟
از خداوند پرسيدم : « چقدر مرا دوست داري؟»
خداوند دستهاي خود را باز كرد و من دستهاي سوراخ شده اش را ديدم.
به نام خداوند، بر پا شدم تا براي اولين بار به طور جدي دعا كنم.
نوشته شده در تاريخ شنبه هجدهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادههر چه از استوا به سمت قطب پیش میرویم اندازه موجودات بزرگتر میشود مثل پنگوئن ها - روباه - وال.
- گاو نر کور رنگ است و فقط نسبت به حرکات شنلی که گاو باز در مقابل چشمانش تکان میدهد به خشم میاید و دیگر فرقی نمیکند که شنل به چه رنگی باشد.
- وزن کل موریانه های جهان ده برابر وزن کل انسانها است.
- ادرار موش در زیر اشعه ماورا بنفش میدرخشد و همین امر باعث میشود که بازها بتوانند آنها را شکار کنند.
- کانگروها قادر نیستند بسوی عقب راه بروند.
- مارها و ببرهای استرالیایی که چشمهایشان توسط پرندگان کور شده اند به راحتی میتوانند به زندگی خود ادامه دهند.
- یکی از سمی ترین حیوانات دنیا نوعی عروس دریائی است که سم آن در کمتر از دو دقیقه قربانی خود را میکشد.
- فقط سی درصد از مارهای دنیا سمی هستند.
- عقربها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیو اکتیویته تاثیری به آنها ندارد و جالب تر اینکه عقربها دو دشمن دارند یکی از آنها یک نوع سار است و دیگری مگس.
- مار «آناکوندا» تنها نمونه افعی است که بچه می زاید.
- ملکه موریانه پنجاه بار بزرگتر از جفت مذکر خود می باشد.
- زمان بارداری فیل به ۲ سال می رسد.
- نوعی ماهی وجود دارد که با کمک باله هایش به سطح آب میاید و یک و نیم دقیقه در هوا پرواز می کند و به شکار طعمه خود میپردازد.
- اسب ماده سی دندان و اسب نر سی و شش دندان دارد.
- حس بویاییه مورچه با حس بویاییه سگ برابری میكند.
- از بزاق یک نوع خفاش خون آشام داروی ساخته اند که جلوی سکته مغزی را میگیرد.
- در صورت نبودن غذا تمساح قوی همنوع ضعیفتر از خود را میخورد.
- كوچكترین سگ جهان، داركیده پیترزبورگ با ۶۰۰ گرم وزن میباشد.
- پنگوئن نر در طول دو ماه محافظت از تنها تخم پگوئن ماده چیزی نمی خورد و چهل درصد وزن خود را از دست دهد.
- قلب گنجشك ۱۰۰ بار در دقیقه می زند، درضمن میدانستی که گنجشکها روی زمین راه نمی روند بلكه می پرند.
- مار میتواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند.
- بزرگترین مار جهان، ۸ متر طول و ۱۲۵ كیلوگرم وزن دارد.
- قدرت بینایی جغد هشتاد و دو برابر انسان است.
- دلفینها و فیلها فقط ۲ ساعت در شبانه روز می خوابند.
- حداكثر سرعت لاك پشت های غول پیكر چهار و نیم متر در دقیقه است كه خرگوش این فاصله را در كمتر از نیم ثانیه می پیماید.
- بزرگترین جانور بی مهره ماهی مركب غول پیكر است که بلندیش ممكن است تا حدود ۱۵ متر برسد.
- شمپانزه، اورانگوتان، گوریل، میمون، سگ، گربه، راكون، خوك، فیل و اسب ۱۰ تا از باهوشترین حیوانات هستند.
- وزن مغز گوریل ۶۰۰ گرم است و مغز فیل یك هزارم وزن بدن اوست.
- سگها دنیا را بیرنگ و مات می بینند. آنها نزدیك بین بوده و تنها سایه های خاكستری رنگ را تشخیص می دهند.
- ماهی قزل آلا یكی از بهترین و معروفترین ماهیهای پرورشی آبهای شیرین است و نوع رنگین كمان آن نخستین بار از آمریكا به نقاط دیگر برده شده است.
- فیل از گوشهایش بعنوان تهویه هوا نیز استفاده میکند. فیل دمای بدنش را توسط گوشهایش متعادل نگه میدارد، چون سطح بزرگی دارد که حیوان میتواند از طریق آن گرمای بدنش را کاهش دهد.
- ضربان قلب مرغ مگس خوار ۱۰۰۰ مرتبه در دقیقه است.
- حیواناتی چون سگ و گربه تنها از طریق نفس زدن تند، تند به دفع گرمای بدن خود می پردازند و بدین علت است که سگ در هوای گرم دهان خود را باز کرده و له له می زند، تا بدینگونه از حرارات و گرمای بدن خود بکاهد.
- بعضی از پرندگان چنان درجه حرارت بدنشان بالاست که مجبورند برای حفظ این گرما، غذای زیادی بخورند، بطوریکه اگر شما بخواهید باندازه این نوع پرندگان غذا بخورید باید در هر وعده غذا حداقل ده کیلو غذا بخورید.
نوشته شده در تاريخ شنبه هجدهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهروزی مردی پرنده ای را شکار کرد. پرنده به مرد صیاد گفت:می خواهی با من چه کنی؟
مرد صیاد گفت: می خواهم سر از تنت جدا کرده و تو را بخورم. پرنده به مرد گفت: باور کن من ارزشی ندارم که تو سر من را بریده و بخوری چرا که با خوردن من تو سیر نخواهی شد. ولی سه خصلت به تو می آموزم که اگر به آنها عمل کنی عمری سیر خواهی بود و برای تو بسی بهتر از خوردن من است.
مرد گفت: باشد بگو تو را نمی کشم. پرنده گفت: یکی را در حالی که در دست تو هستم خواهم گفت. دومی را وقتی بر شاخه پریدم می گویم و سومی را هنگامی که نوک کوه نشستم می گویم
اول - بر آنچه از دست می رود اندوه مخور!
مرد پرنده را رها کرد و پرنده بر نوک شاخه ی درخت که نشست گفت:
اما پند دوم - اینکه هیچگاه تصدیق مکن آنچه را که باور آن ممکن نیست!
آنگاه بر کوه پرید و به مرد صیاد گفت: ای مرد نگون بخت! اگر مرا کشته بودی از سنگدان من سه گوهر بیرون می آوردی که وزن هر کدام سی مثقال بود.
صیاد بسیار اندوهگین شد و گفت: ای کاش رهایت نکرده بودم و تو را کشته بودم. سخن سوم را بگو.
پرنده گفت: تو آن دو سخن من را فراموش کردی سخن سوم را بتو نخواهم گفت.
مگر بتو نگفتم آن چیز را که ممکن نیست تصدیق مکن. می بینی که من گوشت و پوست و استخوانم روی هم بیست مثقال هم نمی شود چگونه باور کردی که در سنگدان من سه گوهر وجود دارد که وزن هر کدام سی مثقال است!!!!!!!نوشته شده در تاريخ شنبه هجدهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهسالیان سال تصور می‌شد که تفاوت مغزی زنان و مردان در اثر هورمون‌های جنسی تستوسترون (مردانه) و استروژن (زنانه) است. ولی اکنون دریافته‌اند که بین چهار لوب مغز زنان و مردان از نظر عملکرد، تولید مواد شیمیایی و اندازه، تفاوت هایی وجود دارد.

مغز انسان

وظایف نیمکره راست و چپ مغز

نیمکره راست مسئول تفکرات خیالی و تصورات و هنر است که در خلق ، استنباء احساس و شوخ طبعی نقش دارد.

نیمکره چپ مغز مسئول فعالیت‌های منطقی و ظریف و موشکافانه است. خواندن، نوشتن، تجزیه و تحلیل و دانش و مهارت و مدیریت علوم برعهده این بخش از مغز می‌باشد.

ارتباط قوی بین این دو نیمکره دارای مزیت است. برای مثال نیمکره چپ مغز با پردازش‌های نیمکره راست ، بیان بهتری از احساس را ارائه خواهد داد.

ایستموس (isthmus) یا تنگراه، باریکه‌ای از بافت است که نیمکره چپ مغز را به نیمکره راست وصل می‌کند.

 

مزیت‌های مغز زنان بر مردان

ارتباط عاطفی: ایستموس، در زنان ضخیم‌تر از مردان است و همین ارتباط قوی‌تر بین دو نیمکره مغز می‌تواند دلیل موفقیت زنان در برقراری ارتباط عاطفی از طریق زبان باشد.

 

مهارت گفتاری: کورتکس (قشر مخ) زنان 15 تا 20 بزرگ‌تر از قشر مخ مردان است. این بخش از مغز، مسئول عملکردهای اولیه‌ای مثل سخنرانی، حرکت و استنباط و احساس است. به طور کلی، زنان دارای دانسیته عصبی بیشتری در ناحیه قدامی مغز می‌باشند که این دربرگیرنده اعمالی چون برنامه‌ریزی، قضاوت و زبان می‌شود.

 

احساس درد: زنان نسبت به درد واکنش‌های عمیق‌تر و شدیدتری از خود بروز می‌دهند. بنابراین درد بیشتری در مقایسه با مردان احساس می‌کنند.

 

حافظه: زنان به طور متوسط 7/5 امتیاز در حافظه بالاتر هستند. زنان دارای دید محیطی بهتری می‌باشند که بـه آن‌ها کمک می‌کند اتفاقات پیرامون مـنـزل خـود را زیـر نـظـر گـرفـتـه و خـطـر در حـال نـزدیـک شدن به خانه را شنـاسایی کنند. مـغـز زنـان قـادر اسـت دامـنـه اطـلاعات وسیع‌تری را رمزگشایی کند. زنان با ارزش‌ترین اطلاعات را برگزیده و آن را به نسل بـعد انتقال می‌دهند.

 

تکمیل وظایف: زنان دارای گوش تیزتری می‌باشند و هنـگام صحبت کردن از واژه‌های بیشتری استفاده می‌کنند و در تکمـیل و اتـمام وظـایف به طور مستقل، بهتر از مردان می‌باشند.

 

مرور اطلاعات: زنـان تمایل دارند تا اطلاعات را بارها و بارها در مغزشان مرور کنند.

 

عدم تقسیم کار بین دو نیمکره: هر دو نیمکره راست و چپ مغز زن‌ها با هم روی مشکلات کار می کنند و تقسیم کار بین آن‌ها صورت نگرفته است.

 

کپی برداری مسئولیت‌ها: اگر یکی از نیمکره‌های مغز زنی آسیب ببیند، نیمکره دیگر قادر به کپی کردن تمامی قابلیت‌های نیمکره تخریب شده است و می‌تواند مسئولیت تمامی کارهای زندگی او را به عهده بگیرد.

 

تمرکز: زنان موضعی می‌اندیشند و بر روی جزئیات و نکات ظریف تمرکز می‌کنند.

 

پیروی از دیگران: زنـان تـمـایل دارند از عقاید پیشنهادی دیگران پیروی کنند. ارزیابی آنان از خودشان در سطح پایین‌تری از مردان می‌باشد.

 

رضایتمندی در زندگی: زنان برای خانواده و فرزندان ارزش قائل می‌باشند.

 

تحمل درد: زنان درد و کار یکنواخت را بهتر از مردان تحمل می‌کنند.
زنان بـیشتر بـه سـلامتـی خود اهمیت می‌دهند. لذا مردان دو برابر زنان بیمار می‌شوند

خواهان شنونده: وقتی زنان مشکلاتشان را بـا مـردان در میان می‌گذارند، دنبال راه حل نمی‌گردند، بلکه آن‌ها نیاز دارند تا فردی به حرف‌هایشان گوش دهد.

 

مزیت‌های مغز مردان بر زنان

اندازه مغز: مغز مردان از نظر فیزیکی بزرگ‌تر است، زیرا اندازه مغز با اندازه بدن مرتبط است. میزان سلول‌های مغز مردان 4 درصد بیشتر از زن‌هاست و مغز آنان 100 گرم سنگین‌تر است.

 

علوم و دانش: بخش سفید مغز مسئول ارتباطات درونی مغز است. این بخش ، همه آنچه را که مغز فرا گرفته است، سازماندهی می‌کند. هر چه ارتباطات بخش سفید مغز بیشتر باشد، فرد باهوش تر است و توانایی سازماندهی، توجه به جزئیات، ارتباطات فضایی و حل مشکلات در او بیشتر خواهد بود. ماده خاکستری مربوط به هوش عمومی در مردان بیش از 6 برابر زنان است.

 

ذخیره اطلاعات: مردان قادر می‌باشند تا اطلاعات را طبقه بندی کرده و در مغزشان ذخیره کنند. مـردان قـادر هستـند تــا مسیر حرکت خود را به خاطر بسپارند.

 

عدم تغییر وضعیت: مغز یک مرد در مقایسه با مغز یک زن، مدت زمان بیشتری احتیاج دارد تا تغییر وضعیت بدهد. هنگامی که خانمی با همسرش مشغول گفتگو درباره مسائل مادی و اقتصادی است و ناگهان بخواهد از احساساتش صحبت کند، می‌بینند که همسرش حوصله این کار را ندارد؛ زیرا به همان سرعت نمی‌تواند از وضعیتی به وضعیت دیگر تغییر جهت دهد.

 

تفکر کامل: مردان موقعیت‌ها و اوضاع را به طور کلی درک می‌کنند و تفکر کلی و جـامع دارند.

 

ریسک پذیر: مردان سازنده و خلاق می‌باشند. آن‌ها ریسک پذیـر بـوده و به دنبال تجربه‌های جدید می‌باشند.

 

اعتماد به نفس: مردان در تفکرات و اعمالشان استقلال دارند و بیشتر از عملکرد خودشان رضایت دارند.

 

رضایتمندی در زندگی: مردان برای شغل مناسب و موفقیت در کارها ارزش قائل اند.

 

پنهان کردن احساسات: مردان و زنان دارای حس حسادت یکسان هستند، اما مردان بهتر می‌توانند این حس را پنهان سازند.
نوشته شده در تاريخ جمعه هفدهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زاده فکر نمیکنم به یادآوری دوستان عزیزم نیازی باشه…اما دوستان رشته تجربی خودتون خوب میدونید که درس زیست شناسی در کنکور با ضریب بالایی که به خودش اختصاص داده یکی از موثرترین و اصلی ترین درسها برای کسب رتبه محسوب میشه …خوندنش اونقدرها هم که خیلیا بزرگش میکنن و میگن سخت نیست …فقط باید بدونید توی درس زیست چه جوری باید زیست خوند….خب شما هم تا میتونید باید انرژی زیادی روش بزارید و بهش اهمیت خاصی بدید تا توی یه برهه زمانی که چندین بار خوندینش و توی تست زدن زیست افتادین رو غلطک دیگه خیالتون بابت زیست راحت بشه … (توضیحات زیاده ، اما بهتون پیشنهاد میکنم همشو بخونید …تمام این مطالب برای کمک به شما گفته شده) که اول یه توضیحی کلی درباره سوالات زیست کنکور بدم که بخش هاییش هم از صحبت های یکی از معلمان بزرگوار زیست شناسیه ، بعد بریم سراغ خوندن زیست و بعد هم توضیحی درباره فصول مختلف … تعداد و زمان سوالات در کنکور در کنکور ، شما موظف به پاسخگویی به ۵۰ سوال زیست شناسی در مدت زمان ۳۶ دقیقه هستید .(هر تست=حدود ۴۳ ثانیه) از کتاب سال دوم حدودا ۱۱ تا ۱۴ تست ، از کتاب سال سوم حدودا ۱۸ تا ۲۰ تست ، از کتاب پیش ۱(فصل ۱تا۵) حدود ۵ تا ۷ تست و کتاب پیش۲(فصل۶ تا۱۱)حدود ۱۲ تا ۱۴ تست می آید که البته همگی میدونید که بسیاری از تست ها ترکیبی هستند . اهمیت فصل های مختلف خب همونطور که میدونید روال کنکور همیشه ثابت نیست ولی خب بعضی از فصل ها از اهمیت ویژه و بیشتری برخوردارند : سال دوم …>فصول ۶-۴-۸-۳( از راست به چپ به ترتیب اهمیت) سال سوم..>فصول ۸-۹-۱-۲-۳-۴-۱۱ سال پیش…>فصول ۵-۸-۹-۱۰-۱۱ نحوه و ساعت مطالعه در طول سال در هر هفته شما حداقل باید ۱۲-۱۳ ساعت زیست بخونید …که حداقل باید ۶۰-۷۰ درصد ِ این زمان به دروس پایه(سال دوم و سوم) اختصاص پیدا کنه …توصیه ای که به شما دوستان عزیز دارم اینه که بعضی از فصول اگه با هم خوانده بشن یا با هم دوره بشن توی ذهن بیشتر تثبیت میشن … به این فصول توی مباحث مختلف یه نگاهی بندازیم : ۱)مبحث زیست مولکولی —->فصول ۱و۲ دوم – ۵ سوم – ۱و۲ پیش ۲)مبحث ژنتیک —–>فصول ۶و۷و۸ سوم – ۵ پیش<—–کتاب پیشنهادی : کتاب ژنتیک تخته سیاه + ژنتیک جمعیت خیلی سبز ۳)مبحث گیاهی —->فصول ۳ دوم – بخش انتهایی ۶ دوم – ۹و۱۰ سوم<—-کتاب پیشنهادی : کتاب زیست شناسی گیاهی تخته سیاه ۴)مبحث دستگاه های بدن —–>فصول ۴و۵و۶و۷و۸ دوم – ۱و۲و۳و۴و۱۱ سوم ۵)مبحث متابولیسم —–>فصل ۸ پیش ۶)مبحث چرخه ها —->فصول ۹و۱۰و۱۱ پیش – ۹ سوم و۷) مباحث پراکنده و متفرقه —->فصول ۳و۴و۶و۷ پیش اون چند تا کتابایی که جلوی هر مبحث پیشنهاد دادم واسه اینه که الان معمولا همه بچه ها واسه این مباحث به اون کتابا مراجعه میکنن و وجودشون الزامیه …اما خب برای زیست ،تست هم باید بزنین …من اولا بهتون توصیه میکنم که بانک تست دکتر آرامفر رو حتما حتما بزنید(ضرر نمیکنید) …کتاب های دیگه هم خب خیلی سبز،همگامان و ۸۰۰۰ تست گاج هست ..من پیشنهاد میکنم همه رو داشته باشید و اگه وقت میکنید همه رو بزنید …اما ملاک رو این بزارید که هر فصل رو که خوندید ، بعد برید سراغ این کتابا و ببینید تستای اون فصل از توی کدوم کتابو بزنید براتون مفید تره و تستهاش بهتره ..مثلا از نظر من فصل ۱و۲ پیش واسه همگامان بهتر از خیلی سبزه …یا فصل ۳و۴ پیش خیلی سبز بهتره …البته این فقط پیشنهاد بنده ی حقیر است،انتخاب با شماست دوست عزیز… زیست…>حفظی یا مفهومی؟چطور بخونیم ؟ زیست شناسی تنها کتابیه که به جرئت میشه روش قسم داد که باید کتاب هاشو جوید=خورد(به معنای واقعی)…باید اینقدر بخونید که وقتی بعد عید اسم فصل ۹ پیش به گوشتون رسید …قیافتون از اینکه اینقد خوندینش اینجوری بشه …..> قبل از این که هر صفحه از هر فصلی رو شروع به خوندن کنید ، اول چند لحظه به اشکال ِ اون صفحه از نظر زیرنویس و نامگذاری دقت کنین( به عبارتی توی ذهنتون scan کنید) و بعد شروع به خوندن ِ اون صفحه کنید ، میدونید چرا ؟چون بعضیامون عادت داریم متنو میخونیم بعد هی میریم بالا پایین تا عکسه رو ببینیم …دوباره متنو میخونیم …بعد دوباره به دنبال عکس ..خب مگه مجبوری؟؟؟ قبل از مسلط شدن روی تمامی قسمتهای کتاب درسی(از متن گرفته …پاورقی ها…شکل ها و عکس ها و زیرنویس هاشون ….حتی جدول ها که ازشون قرار به سوال اومدن نیست …تا قیدهایی از قبیل اغلب و برخی و بعضی که توی متن درس هستن و تازگیا تو کنکور مد شدن)به هیچ عنوان سراغ مطالب اضافه و تست و جزوه معلما و حتی تاکید میکنم سراغ جزوه نرید….اول ِ اول ِ اول باید کتاب بخونید …بعد برید سراغ جزوه ها و مطالب اضافی و … موقع خوندن بخش های مختلف پیشنهاد میکنم برای این که کار ِتون توی قسمت قیدها(اغلب و برخی و …)برای آینده هم راحت تر بشه ، یه دفترچه کنارتون بذارید و هر فصل به فصل که میخونید توی دفترچه اتون قید های اون فصل رو وارد کنید …به عنوان مثال : { فصل ۱ دوم : بسیاری از مولکول های زیستی نسبت به مولکول های غیر زیستی بسیار بزرگ اند و درشت مولکول نامیده می شوند یا بسیاری از آنزیم ها در دما بالاتر از ۴۵ درجه غیر فعال می شوند …} برای این کار هم توصیه میکنم برای اولین بار که دارید یک بار به طور کامل کتاب های دوم و سوم و پیش دانشگاهی رو میخونید ، سراغ کتاب زیست شناسی زیر ذره بین دکتر آرامفر نرید …بذارید اولین بار با اون دفترچه ای که خودتون میسازید واسه قید ها برید جلو تا فصل فصل که تو ذهنتون جا افتاد ، بعد برید سراغ اون کتاب که قید قید رفته جلو …. آخر هر فصل که خوندین پیشنهاد میکنم برای این که یه دوره ای روی تعاریفی که توی اون فصل ارائه شده بود بکنید از کتاب لغت نامه ی زیست شناسی دکتر آرامفر(از چاپ دهم یا دهم به بعدش) استفاده کنید ..تاکید کردم چاپ چندم باشه چون توی این چاپ هاش انتهای کتاب یه قسمت جدید اضافه کرده به نام ِ شما اشتباه نکنید که قسمت قسمت داره و مثلا اومده توی هر قسمت کلماتی که شبیه هم هستند و امکان اشتباه کردن و قاطی کردنشون هست رو کنار هم تعریف کرده مثلا (فیبر ، فیبرین ، فیبریل)یا( کراتین ، کوتین ، کینین ،کراتینین) ….چون مثلا یه بار سوال کنکور بوده که گزینه هاش (کراتین ، کوتین ، کیتین ، کراتینین ) بوده …این قسمت کتاب امکان اشتباه کردنتو تو این جور سوالا از بین میبره … خب بزارید یه نگاه کلی هم روی همون ۷ تا مبحثی که گفتیم بندازیم که دیگه داریم زیادی حرف میزنیم و میدونم خسته شدید ، خب من چیکار کنم : ۱)مبحث زیست مولکولی —->فصول ۱و۲ دوم – ۵ سوم – ۱و۲ پیش : این فصل ها بیشتر حفظی هستن ، توی فصل ۱ سال دوم برای مولکول های زیستی(که شامل کربوهیدرات ها ، لیپیدها ، پروتئین ها و اسید نوکلئیک ها هستن) یه چارت درست کنین-انواع پروتئین ها که ۷ دسته اند با مثال هاشون خوب یاد بگیرید – آنزیم های درون و برون سلولی رو خوب بشناسید(مثلا بدونید که کاتالاز درون سلولی و آنزیم هایی مثل آنزیم های گوارشی برون سلولی اند)/ توی فصل ۲ سال دوم یه چارت واسه خودتون از اندامک ها و کار هاشون درست کنین – توی این فصل یه خلاصه نویسی هم از اندازه باکتری ها،کوچترین و دراز ترین سلولهای طبیعت داشته باشین – توی قسمت اندامک ها اونایی که پیوستگی و مجاورت و گستردگی دارن رو هم خوب یاد بگیرید(که مثلا غشا هسته و شبکه صاف و زبر پیوستگی داره – یا پراکسی زوم مجاور شبکه صاف هست – شبکه صاف گسترده ای توی کبد داریم)/ توی ۵فصل ۵ سوم که دانشمندا رو با کاری که کرده بودن رو خوب یاد بگیرید(مثلا خوب بدونید که کی از هسته سلول ماده ای استخراج کرد که خاصیت اسیدی داشت—–>فردریک میشر) – توی این فصل توی DNA ی خطی و DNA ی حلقوی باید خوب بدونید چه جوری از روی تعداد نوکلئوتید ها تعداد پوند های قند-فسفات یا پیوند فسفو دی استر رو میشه حساب کرد – بازهای پورین و پیریمیدین رو خوب بشناسید و پیشنهاد میکنم برای بهتر یاد گرفتنشون بیشتر بدانید ِ اون بازهای آلی رو هم یاد بگیرید – توی همانند سازی DNA آنزیم های مختلف رو که شرکت دارن با وظیفه ای که دارن هم خوب یاد بگیرید – (راستی قسمت انتهایی کتاب ژنتیک تخته سیاه یه قسمت راجع به DNA و مسائل مرتبط به آن داره ، پیشنهاد میکنم با این فصل که دارین میخونین اونم بخونید)/ توی فصل ۱ پیش رمز خیلی از کدون ها رو باید خوب بدونید(مثلا کدون آغاز-کدون های پایان-کدون آمینواسید سیستئین-کدون آمینواسید لوسین-کدون آمینو اسید فنیل آلانین)-واو به واو ِ مراحل و اتفاقاتی که توی ترجمه و رونوسی می افته رو بلد باشین – اون شکل ساختار پرمانندی که RNA ها درستش کردنو خوب تحلیل کنین(جهت رونویسی-تعداد ِ مونومر هاش)-بدونید که هر سنتز یا رونویسی بر عهده ی کیه(مثلا سنتز ِ ژن ِ RNA پلیمراز ِ ۲ بر عهده ی DNA پلیمرازه یا رونویسی ِ ژن انسولین بر عهده RNA پلیمراز ِ ۲ هست (قاطی نکنید ،ل ِ م ِ شو بلد باشید دیگه حله)/ توی فصل ۲ پیش هم مراحل مهندسی ژنتیک رو باید خوب بلد باشید و این که توی هر مرحله کدوم پیوند ها شکسته یا تشکیل میشن – کاربرد های مهندسی ژنتیک توی پزشکی و کشاورزی و دامپروری و توالی یابی هم مهمه / ۲)مبحث ژنتیک —–>فصول ۶و۷و۸ سوم – ۵ پیش : توی فصل ۶و۷ سوم اول از همه باید مراحل و اتفاقاتی که توی هر محله توی تقسیم میوز و میتوز می افته رو خوب بلد باشید -مراحل چرخه سلولی هم همینطور -تعداد کروموزم های جانوران مختلف رو بلد باشید(یه نگاهی هم به اون جدوله که توش تعداد کروموزم های جانورای مختلف رو گفته بندازید) – توی میوز ِ جانوارن نر و ماده باید بلد باشین مثلا اسپرم تمایز نیافته یا نخستین گویچه قطبی چند تا DNA و چند تا رشته پلی نوکلئوتیدی و چند تا کروموزوم دارن(اینا رو خوب بلد باشین -سوال تو آزمونا زیاد میاد ازشون)/ توی فصل ۸ سوم که کاملا پیشنهاد میکنم از روی ژنتیک تخته سیاه بخونید تا خوب یاد بگیرید (و بعدش یه نگاهی به کتاب بندازید -فقط انتهای بخش ۸ به اسم رابطه های غالب و مغلوبی مربوط به همه الل ها نیست رو خوب حفظ کنید – همچنین بیماری های وراثتی انسان رو که بعضی هاشو توضیح داده مثل تالاسمی و هموفیلی و … خوب ویژگی هاشونو یاد بگیرید/ توی فصل ۵ پیش که در حقیقت ژنتیک جمعیته اول تعاریف کتاب(مثل شارش ژن و آمیزش غیر تصادفی ، درون آمیزی و …) و تاثیری که روی فراوانی الل ها و اندازه جمعیت میزارن رو یاد بگیرید – بعد باید یاد بگیرید سوالای ژنتیک جمعیت رو چه جوری باید حل کنید از کتاب ژنتیک خیلی سبز استفاده کنید ، کمکتون میکنه – مبحث کراسینگ اور و تاثیری که روی تعداد و نوع گامت ها هم میزاره خیلی خیلی مهمه – انواع جدایی ها رو هم باید خوب بلد باشید / ۳)مبحث گیاهی —->فصول ۳ دوم – بخش انتهایی ۶ دوم – ۹و۱۰ سوم : توی فصل ۳ دوم که اوایلش انواع بافت ها و ماهیچه هاست باید خوب ویژگی هاشونو و جاهایی که توی بدن ازشون استفاده شده رو خوب بلد باشید(راستی شکل های بافت ها و ماهیچه های مختلف هم خیلی خیلی مهمه)-انتهای فصل ۳ هم که گیاهیه …اینجا باید ویژگی بافت های مختلف گیاهی(پارانشیم ، کلانشیم ، اسکرانشیم ) رو خوب بلد باشید – ساختار ریشه و ساقه یه گیاه علفی رو خوب واسه خودتون تجزیه و تحلیل کنید(یه عنوان مثال آوند چوبی و آبکشاشون چه طوری قرار گرفته اند ) – بعد از اینکه کتاب رو خوب خوندید برید سراغ گیاهی تخته سیاه انتهای فصل ۶ هم خیلی خوب روش وقت بذارید تا خوب یاد بگیرید / فصل های ۹و ۱۰ سوم هم که چرخه هاست ، اول کتابو بخونید بعد برید سراغ کتاب گیاهی تخته سیاه تا کامل ِ کامل یاد بگیرید / ۴)مبحث دستگاه های بدن —–>فصول ۴و۵و۶و۷و۸ دوم – ۱و۲و۳و۴و۱۱ سوم : این فصل ها خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی به معنای واقعی مهم هستند – پس خوب ِخوب سعی کنید یاد بگیرینشون . فصل ۴ دوم که بدونید انواع جانوران چه نوع گوارشی دارن(درون یا برون سلولی)-وظیفه ی هر بخش لوله گوارش رو بدونید و اتفاقاتی که توی هر بخش از لوله گوارش وقتی غذا میخوریم می افته – توی کرم و ملخ و گنجشک هم ترتیب بخش های گوارشی و وظیفه ی هر قسمت رو خوب بلد باشید – راستی طریقه ی جذب انواع مواد رو هم خوب بدونید که مثلا جذب اغلب قندهای ساده با انتقال فعال و با جذب سدیم هست/ فصل ۵ دوم ویژگی های دستگاه تنفس پرندگان رو بلد باشید – انواع تنفس رو توی جانوارن مختلف رو بلد باشید (حتی شکل هاشون رو هم بخورید- شکل های انواع تنفس خیلی خیلی خیلی مهمه)- بدونید که توی دم و بازدم توی بدن ما چه اتفاقاتی برای پرده دیافراگم و دنده ها و جناغ می افته – انواع هوا ها رو بلد باشید (تعاریفشون خیلی مهمه ) – کارایی که هموگلوبین توی انتقال CO2 و O2 رو انجام میده مهمه (درصد هایی هم که بیان شدن مهمن) / من راجع به فصل ۶ دوم هیچی نمیگم …فقط اینو میگم که خوب بجوینش …. توی فصل ۷ دوم باید بدونید هر جانوری کدوم ماده رو دفع میکنه – میزان سمیت و میزان انرژی لازم برای دفع و میزان پیچیدگی فرمولشون رو هم بدونید که مثلا برای آمونیاک میزان سمیت بیشترینه و میزان انرژی لازم و پیچیدگی فرمولش کمترینه – شکل کلیه و این که توی هر قسمتش کدوم مواد انتقال فعال دارن یا غیر فعال و … رو هم خوب یاد بگیرید / توی فصل ۸ دوم هم ساختار ِ بال یک پرنده خیلی مهمه(امسال سوال کنکور گفته بود بالک جزو کدوم بخشه باله ) – باله های مختلف ماهی هم مهمه – ساختار ماهیچه های آدمی رو خوب یاد بگیرید – بعضی از ماهیچه رو باید بدونید کجای بدن قرار گرفته (مثلا دلتایی،خیاطه،پشتی بزرگ ،مورب خارجی و داخلی ، چهار سر ران،سه سر بازو ، و اونایی که مهمه) – انواع حرکت گیاهان هم مهمه/ فصول ۱و۲و۳و۴و۱۱ سوم هم به همین طریق مهمن … / ۵)مبحث متابولیسم —–>فصل ۸ پیش : این فصل هم مثل فصل ۶ دوم نیاز به توضیح نیست ….خوب ِ خوب باید یاد بگیرینش / ۶)مبحث چرخه ها —->فصول ۹و۱۰و۱۱ پیش – ۹ سوم : توی فصول ۹و ۱۰ و۱۱ پیش که هم مهمن و هم حفظی زیاد دارن باید واو به واو بلد باشین(چون قید هم زیاد داره) و از طرفی روشون زیاد وقت بذارید تا تو ذهنتون خوب تثبیت شه / و۷) مباحث پراکنده و متفرقه —->فصول ۳و۴و۶و۷ پیش : تعداد ِ زیادی از این فصلا تو کنکور سوال نمیاد …اما سعی کنید که خوب حفظشون کنید …چون اغلب حفظی هستند … / …زیاد حرف زدم شما به بزرگیتون ببخشید ، ولی فکر کنم تمام چیزایی که باید گفته میشد رو گفته باشم… …امیدوارم که این مطالب گفته شده حتی ۱ درصد هم تونسته باشه کمکتون کنه …
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهدر واقع استروژن نام هیچ هورمون منفردی در بدن نیست و این نام به دسته ای از هورمون ها اطلاق می شود. سه هورمون استروژن مهم که در بدن خانم ها تولید می شوند، استریول، استرادیول، و استرون هستند. استروژن ها عمدتا در تخمدان ها ساخته می شوند و به نام هورمون های زنانه شناخته می شوند. البته آقایان نیز مقدار کمی از این هورمون را در بیضه های خود تولید می کنند. استروژن چه کار می کند؟ استروژن ها باعث رشد و توسعه دستگاه تولید مثلی زن و ایجاد صفات زنانه یعنی مثلا بزرگ شدن سینه ها در جنس مونث و داشتن صدای ظریف زنانه می شوند. این هورمون ها در دوران کودکی ترشح بسیار کمی دارند و در هنگام بلوغ ترشح آنها زیاد می شود. به همین دلیل در این هنگام اندام های جنسی از حالت کودکانه درمی آید و شبیه افراد بزرگسال می شود. استروژن ها فعالیت استخوان سازی را نیز افزایش می دهند و بنابراین در هنگام بلوغ افزایش قد دختران سریع تر از قبل می شود. استروژن ها همچنین توزیع چربی را در بدن به فرم زنانه درمی آورند یعنی بیشتر در سینه ها، باسن و ران ها. استروژن ها یک اثر جالب نیز بر روی پوست دارند به این معنی که نه تنها باعث نرمی و لطافت پوست می شوند، بلکه سبب می شوند تا رگ های بیشتری در سطح پوست ایجاد شود؛ به همین دلیل وقتی پوست یک زن می برد بیشتر از بریدگی پوست یک مرد خونریزی می کند! بعد از یائسگی تقریبا هیچ استروژنی در بدن تولید نمی شود و بنابراین فعالیت استخوان سازی در بدن بسیار کاهش می یابد. این حالت اگر شدید باشد منجر به بروز پوکی استخوان در سنین بعد از یائسگی در زنان می شود. استروژن در دوران بارداری نیز نقش های مهمی در بدن زن ایفا می کند که همگی آن ها در راستای آماده سازی بدن مادربرای پذیرش نوزاد هستند. این هورمون در دوران حاملگی از جفت نیز ترشح می شود و باعث بزرگ شدن رحم و سینه ها و رشد مجاری شیری در آنها می شود. اثر جالب دیگر استروژن در این دوران این است که برای آسان تر شدن زایمان به مفاصل لگن مادر حالت ارتجاعی می بخشد. البته استروژن ها تاثیرات دیگری نیز بر روی زنان دارند که به تازگی کشف شده اند. مثلا چندی پیش در خبرها آمده بود که این هورمون ها باعث زیباتر شدن زنان می شوند و بر روی ظاهر صورت و بدن آنان اثر می گذارند. دانشمندان ارائه کننده این تحقیق در پایان به این نتیجه رسیده بودند که این هورمون ها علاوه بر کمک به توانایی باروری زنان،آنها را زیباتر نیز می کنند و بر طبق قانون بقای نسل مردان جلب زنانی می شوند که در ظاهر زیباتر بوده و از نظر قدرت باروری نیز برترند. یکی دیگر از اثرات تازه کشف شده استروژن تاثیری است که بر دقت زنان دارد. دانشمندان می گویند این هورمون ها باعث می شوند که زنان در کارهایی که توسط بخش پیشانی مغز کنترل می شود و نیاز به دقت دارد، مانند رانندگی، از مردان موفق ترعمل کنند.در دوره یائسگی تولید استروژن ها در بدن کم می شود. این امر باعث بروز یک سری علایم در خانم های یائسه می شود. برخی از این علایم عبارت از احساس گرگرفتگی (داغ شدن سر و صورت و قفسه سینه)، عرق کردن بیش از حد، خشکی و خارش واژن و تحریک پذیری عصبی.
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهmihansalamat.com 

 1. اثر زبان


    اثر خطوط و اشکال روی زبان درست همانند اثر انگشت عمل میکند. یعنی هر انسانی خطوطی کاملا منحصر به فرد روی زبانش دارد. از این رو اثر زبان میتواند به عنوان یکی از فاکتورهای تشخیص هویت مورد استفاده قرار بگیرد.    2. پوست

   

انسان نیز مانند دیگر پستانداران هر لحظه در حال پوست انداختن است. طبق تحقیقات انسان در هر ساعت ۶۰۰ هزار ذره از پوست خود را در فضا پراکنده میکند. این مقدار برابر 700 گرم پوست در هر سال می باشد. به صورت میانگین انسان در سن 70 سالگی تقریبا به میزان پنجاه کیلوگرم پوست اندازی کرده است.


    3. تعداد استخوان ها

    جالب است بدانید که کودک انسان تعداد بیشتری استخوان نسبت به یک فرد بزرگسال دارد. ما زندگی مان را با ۳۵۰ استخوان شروع میکنیم، اما در طول دوره رشد تا سن بلوغ به علت پیوستن استخوان ها به یکدیگر این مقدار به ۲۰۶ عدد استخوان کاهش پیدا میکند.


    4. تغییرات معده

    هر سه یا چهار روز یکبار تغییراتی در معده شما بوجود می آید. اسیدهای قوی که معده برای هضم غذا به کار میگیرد، باعث تاثیراتی روی خود آن نیز می شود. البته معده مکانیزمی برای جلوگیری از هضم کامل خود دارد.    5. حس بویایی

    حس بویایی ما به قدرت حس بویایی سگ سانان نیست و فقط میتوانیم ۵۰ هزار رایحه مختلف را به خاطر بسپاریم.    6. طول روده باریک

    طول روده های باریک تقریبا ۴ برابر بلندتر از قد متوسط انسان است. اگر روده های باریک به شکل کنونی خود نبودند، طول آن ها به ۵ تا ۷ متر می رسید.    7. باکتری ها

    در هر اینچ مربع از پوست بدن انسان نزدیک به ۳۲ میلیون باکتری زندگی میکنند که بیشتر این باکتری ها بی ضرر هستند.    8. بوی پا

    منشا بوی پا غدد عرقی هستند. در یک جفت پا ۵۰۰ هزار غده تولید غرق در حال فعالیت است که میتوانند روزانه نیم لیتر عرق تولید کنند.    9. سرعت عطسه

    هوایی که موقع عطسه کردن از دهان خارج میشود بالغ بر ۱۶۰ کیلومتر در ساعت سرعت دارد. عطسه کردن فشار بسیار زیادی به بدن تحمیل میکند. محال است که بتوانید چشمان خود را هنگام عطسه باز نگه دارید.    10. مسیر خون

    خون مسیر زیادی را در هر لحظه در بدنتان طی میکند. تقریبا نزدیک به ۱۰۰ هزار کیلومتر مسیر خونی در بدن وجود دارد. قلب این عضو حیاتی و پرکار بدن روزانه دو هزار گالن خون (برابر با ۷۵۰۰ لیتر) را در این مسیرها پمپاژ میکند.    11. مقدار بزاق

    شما مایل به شنا در آب بزاق دهانتان نیستید، اما جالب است بدانید که هر شخص به طور میانگین در طول زندگی اش نزدیک به ۲۴ هزار لیتر بزاق تولید میکند. این مقدار برای پرکردن دو استخر شنا کافیست.    12. صدای خر و پف

    بعد از سن ۶۰ سالگی ، 60 درصد مردان و 40 درصد از خانم ها شروع به خر و پف خواهند کرد. صدای خر و پف میتواند تا حد کر کردن پیش برود. عموما صدای خر و پف ۶۰ دسیبل است که یعنی به بلندی صدای صحبت کردن معمولی اما این صدا میتواند تا ۸۰ دسیبل نیز پیش برود. ۸۰ دسیبل یعنی صدای یک دریل بادی که در حال نفوذ به بتن است. صدای بالای ۸۵ دسیبل برای گوش انسان بسیار مضر میباشد و ممکن است باعث کری شود.    13. رنگ و تراکم مو

    آیا میدانستید تراکم موی سر را از روی رنگ آن میشود تخمین زد؟ به طور میانگین هر انسان ۱۰۰ هزار پیاز مو روی سرش دارد. هرکدام از این پیازهای مو در طول زندگی انسان قادر به تولید ۲۰ تار مو میباشند. افرادی که موهای بلوند دارند از بیشترین میزان پیاز مو در مقایسه با دیگر رنگ ها سود میبرند، در نتیجه این افراد موهای پرپشت تری خواهند داشت. تعداد میانگین پیاز مو برای موهای بلوند ۱۴۶ هزار، برای موهای مشکی ۱۱۰ هزار، برای موهای قهوه ای ۱۰۰ هزار و در آخرین رده برای موهای قرمز ۸۶ هزار عدد میباشد.    14. رشد ناخن ها

    اگر ناخن های دست تان نسبت به ناخن پای شما خیلی زودتر رشد میکند این کاملا طبیعی است. ناخن هایی که بیشتر در معرض استفاده قرار میگیرند زودتر رشد میکنند. ناخن انگشت های بلندتر و دستی که با آن مینویسید بیشترین رشد را دارند. به طور میانگین ناخن ها در هر ماه به اندازه یک دهم اینچ رشد میکنند.    15. نیاز به خواب

    شاید بعضی اوقات بگویید که دارم از شدت خواب میمیرم، اما به معنای کلمه توجه نداشته اید. شما بدون خوردن غذا تا هفته ها زنده میمانید، اما بعد از ۱۱ روز نخوابیدن، برای همیشه به خواب خواهید رفت.
    نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهافرادی که خواب خوب و کافی دارند راحت‌تر با استرس‌ها و فشارهای روحی مقابله می‌کنند. برای این که کیفیت خوابتان را بهتر و استرس‌ها را کاهش دهید نخود، عدس، بلغور جو دو سر، تخم کدو تنبل، اسفناج و چغندر بیشتری در برنامه‌ی غذایی‌تان بگنجانید.

منیزیم مانند یک آرام بخش طبیعی عمل می‌کند و عضلات، رگ‌های خونی و سیستم گوارشتان را در سلامت و آرامش نگه می‌دارد. علاوه بر این منیزیم نقش مهمی در ترشح هورمون سروتونین بازی می‌کند. این هورمون باعث ایجاد آرامش می‌شود.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهسیستم ایمنی ضعیف می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف را بالا ببرد و به طور غیر مستقیم میزان استرس و فشارهای روحی را افزایش دهد. برای این که سیستم ایمنی بدنتان تقویت و استرس‌تان کنترل شود بروکلی، مورد صحرایی، فلفل دلمه‌ای، کیوی، توت فرنگی و گوجه فرنگی میل کنید.

دریافت ویتامین C بیشتر باعث کاهش رادیکال‌های آزاد شده و اثرات منفی استرس را کاهش می‌دهد به این ترتیب سیستم ایمنی بدن در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد. در این صورت بدنتان سالم‌تر و شاداب‌تر است و راحت‌تر می‌توانید با مشکلات و فشارهای روحی پیش آمده مقابله کنید.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهاخلاق خوب و سرزندگی یکی از بهترین شیوه های مقابله با استرس است. برای اینکه خوش اخلاق باشید و به استرس مجال جولان ندهید بادام، پسته، پاپایا، ماهی آزاد، میگو و آجیل میل کنید.

ویتامین‌های گروه B باعث ترشح زیاد هورمون سروتونین در مغز می‌شود. افزایش این هورمون، شما را به آرامش خواهد رساند. اسیدفولیک که فولات نیز نامیده می‌شود و از خانواده‌ی ویتامین‌های B محسوب می‌شود خلق و خوی شما را بهتر می‌کند. برای این که ویتامین B6 بیشتری دریافت کنید آجیل میل کنید. مصرف ماهی و ماست، ویتامین B12 خونتان را تأمین کرده و انرژی‌تان را افزایش خواهد داد.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زادهشب کوری عبارت است از دید مشکل در هنگام تاریکی و شب.

شبکوری

شبکوری یک اختلال بینایی می باشد، به طوری که دید در تاریکی یا شب، به صورت غیر عادی مختل می شود. 

تنها دید ضعیف در شب مشکل افراد مبتلا به شبکوری نیست، بلکه هنگامی که از یک محیط روشن به یک محیط کم نورتر می روند، برای تطابق دید، نیاز به زمان طولانی تری نسبت به افراد معمولی دارند.

تباین و تقابل(کنتراست) دید نیز ممکن است به میزان بسیار زیادی کاهش یابد.

علل ایجاد شبکوری:

این مساله به دلیل کمبود "رنگدانه ارغوانی" یا "رودوپسین" (rhodopsin) سلول های استوانه ای حساس به نور شبکیه، واقع در پشت چشم رخ می دهد. 

به طور معمول، شبکوری بیشتر به علت یک بیماری چشمی به نام "التهاب رنگدانه ای شبکیه چشم(retinitis pigmentosa)" که یک بیماری ارثی می باشد، اتفاق می افتد.

علاوه بر این، رنگدانه ارغوانی چشم ممکن است به دلیل کاهش میزان ویتامین A در برنامه ی غذایی فرد، کاهش یابد.  

قرار گرفتن در معرض نور شدید نیز ممکن است موجب تخلیه ناگهانی ذخیره رنگدانه ارغوانی شود.

شبکوری ممکن است در اثر بیماری های چشمی مانند "التهابات شبکیه و مشیمیه" و "آب سیاه(گلوکوم)" نیز به وجود آید.

گزروفتالمی:

گزروفتالمی(Xerophthalmia) فرم پیشرفته کمبود ویتامین A در چشم ها می باشد که بافت ملتحمه چشم، خشک و غیر شفاف می شود.

در این بیماری چشم ها بیش از اندازه به نور حساس می شوند. علاوه بر این، تولید اشک به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و موجب می شود که چشم ها رطوبت و لغزندگی طبیعی خود را از دست بدهند. این امر منجر به ایجاد زخم و عفونت در چشم ها می شود.

درمان شبکوری:

شبکوری ناشی از کمبود ویتامین A می تواند به وسیله دوز درمانی ویتامین A بهبود یابد. در مقابل برخی از آسیب های شبکیه چشم مثل التهاب رنگدانه ای شبکیه، معمولا برگشت ناپذیرند.

   ویتامین a

اثرات مفید ویتامین A:

ویتامین A موجب حفظ و نگهداری پوست و غشای مخاطی می شود. در رشد و نمو نیز موثر است. برای داشتن استخوان های محکم، پوست، مو، دندان و لثه سالم به ویتامین A نیاز است. این ویتامین موجب مقاومت بدن در برابر عفونت های تنفسی و کوتاهی دوره بیماری می شود. ویتامین A برای درمان شبکوری و خیلی از اختلالات چشمی سودمند می باشد.

شبکوری یک علامت زودهنگام کمبود ویتامین A می باشد.

منابع غذایی ویتامین a

منابع غنی از ویتامین A عبارتند از: کره، جگر، شیر، زرده تخم مرغ ، ماهی، هویج ، کدو حلوایی ، طالبی، زرد آلو ، کلم بروکلی ، گریپ فروت ، اسفناج و سایر سبزیجات سبز تیره و برگی شکل.

عوارض مصرف بیش از حد ویتامین A:

این ویتامین از معدود ویتامین هایی است که زیادی و افراط در مصرف آن، عوارض خیلی شدیدی را به همراه خواهد داشت.

علائم مسمومیت با این ویتامین ممکن است با مصرف 000/100 واحد بین المللی در روز اتفاق بیفتد.

مسمومیت ویتامینی یا هایپرویتامینوز A( دریافت دوز بالا) منجر به کاهش اشتها، پوست خشک، سردردهای شدید، پوسته پوسته شدن پوست و بزرگی کبد می شود. ولی با کاهش میزان مصرف این ویتامین، بهبودی نسبتا سریعی حاصل می شود.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نهم آذر 1391 توسط مرضیه قاسم زاده


پروفایل مدیر وبلاگ
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
موضوعات
برچسب‌ها
پيوند ها
پيوندهاي روزانه
موسیقی


!-- Start Code ParsTools.com Send to Friend Form-->
« ارسال برای دوستان »
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by ParsTools
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ